آب ناسالم بزرگترین شکارچی بشر

آب ناسالم سالانه ۳.۶ میلیون نفر را در سراسر جهان قربانی می‌کند! سازمان «Solidarités» یک سازمان بشردوستانه است که هدف اصلی‌اش پشتیبانی و حمایت مؤثر از جوامع بشری در موقعیت‌های تهدیدکننده زندگی از طریق برآوردن نیازهای حیاتی آنها مثل آب، غذا و سرپناه است. این سازمان که تمرکز ویژه‌ای بر …

ادامه نوشته »

آیا علوم اجتماعی در برابر بحرانهای کنونی باید مسئولیت بپذیرد؟

  شکاف میان جهان پژوهش، حوزۀ عمومی و به ویژه فعالیت جنبشهای اجتماعی، چیزی است که علوم اجتماعی باید بر آن فائق آید. جنبشهای زیادی مانند جنبشهای فمینیستی و محیط زیستی و سایر جنبشها به واقع هم اکنون سرمشق ارائه میدهند . مسئولیت علوم اجتماعی، به سهم خود، در لحظه …

ادامه نوشته »

زمین قربانی رفاه انسانها

به طور کلی ، پویایی های اجتماعی که باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی می شوند ، همان پویایی هایی هستند که منجر به از بین رفتن تنوع زیستی ، تغییر چرخه های کلیدی بیوشیمیایی و پراکندگی گسترده آلاینده های مداوم ، غارت منابع آب به اشکال مختلف و  سایر …

ادامه نوشته »

تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز : متدی برای کنشگری فعالانه دانش آموزان و اقدام و عمل محیط زیستی : (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience)

تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز : متدی برای کنشگری فعالانه دانش آموزان و اقدام و عمل محیط زیستی : (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience) ترجمه و گردآوری : مهتا بذرافکن (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience) تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز یک چارچوب یادگیرنده محور است که بر تحقیقات …

ادامه نوشته »

اهمیت برنامه های خلاقانه تامین مالی در سازگاری با کم آبی برای کاهش سطوح آسیب پذیری و فقر

  تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف بر مردم تأثیر می گذارد و از آنجا که سطوح آسیب پذیری و فقر بطور جدایی ناپذیری در هم تنیده شده اند ،  پرداختن به مسائل اقتصادی در سازگاری با تغییرات اقلیمی و تمرکز بر روشهای تامین مالی  می تواند منجر به …

ادامه نوشته »

به مناسبت روز جهانی «زنان و دختران در علم: عوامل تغییر» :مشارکت زنان در مدیریت منابع آب

به مناسبت روز جهانی «زنان و دختران در علم: عوامل هان زندگی روزمره زنان بامنابع آب بهم آمیخته است، آنها هر روز برای انجام امورخ انواده ازخانه تامزرعه با منابع آب سروکار دارند. علاوه بر مشارکت در مزارع، زنان در کشورهایی که به آب سالم دسترسی ندارند، بر اساس آمارهای موجود …

ادامه نوشته »

آب و شکاف جنسیتی

شکاف جنسیتی در مدیریت منابع آب کشاورزی ناشی از تقسیم جنسیتی کار و هنجارهای جنسیتی در  جوامع  است و درحالیکه  بسیاری از مسئولیت های مرتبط با آب را به زنان اختصاص می دهد در همان حال امتیاز  حق تصمیم گیری های  به  مربوط به آب را به مردان اعطا می …

ادامه نوشته »

روستاها و سرابی به نام  سد   

    سالهاست  که آنقدر از سدها و منافعشان در رسانه ها  و توسط دولتهای مختلف داد سخن  رانده اند که داشتن یک سد در مجاورت روستا، تقریبا رویا و مطالبه ای همه گیر برای اکثریت روستاهای کشور بوده است. از آنجا که سدسازی در کشور ما امری سیاسی و سندی …

ادامه نوشته »

به مناسبت روز جهانی آموزش : زنان روستایی و مسأله آموزش

  ۲۴ ژانویه روز جهانی آموزش است. هدف این روز تحقق حق اساسی آموزش برای همه است. امسال این روز با شعار «تغییر مسیر، تحول آموزش» بر فراهم کردن بستری برای نمایش مهم‌ترین تحولات آموزشی تمرکز دارد.   اما وضعیت آموزش زنان روستایی و عشایری در حال حاضر چگونه است؟ …

ادامه نوشته »

نابرابری دیرپا مفهومی از دنیای باستان !!

  تاریخ نابرابری به قدمت تاریخ زندگی اجتماعی بشر از زمان کشف کشاورزی است. با شروع کشاورزی است که انسان کشف کرد می تواند مازاد محصولش را به دیگران بفروشد و انباشت ثروت نموده و از طریق آن قدرت برای کنترل دیگرانی که کمتر موفق به انباشت ثروت می شدند …

ادامه نوشته »