جنسیت ومخاطرات انرژی

موضوع رابطه جنسیت و انرژی رابطه ای پیچیده است و دسترسی به انرژی و تاثیر آن بر زنان و دختران روستایی یکی از محورهای مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هرگاه بحث رابطه انرژی و جنسیت به میان می آید، برداشتها از آن به سمت تاثیر انرژی در …

ادامه نوشته »

سدسازی و نابرابری :گور پدردیگری گرایی درمسأله آب  

  هزاران سال پیش اجدادمان ازراه شکار زندگی میکردند، آنها نه چنگال و دندانهای تیز داشتند و نه قدرت دویدن و تعقیب شکار، اما آنها نوع هوشمندی از موجودات زنجیره غذای بودند که قدرت ابداع واختراع ابزارشکار درخارج بدن خویش داشتند، بااختراع نیزه وچاقو توانستند برضعف خویش فائق آمده وبا …

ادامه نوشته »

معرفی کتاب

  📚معرفی کتاب : تـــغیـــیرات اقلیمی و جامعه نوشته رایلی دانلپ و رابرت برال ✍مهتا بذرافکن کتاب «تغییرات اقلیمی و جامعه؛ رویکردهای جامعه شناختی» در آگوست ۲۰۱۵ ،در انتشارات دانشگاه آکسفورد و در مجموعۀ کتابهای انجمن جامعه شناسی امریکا به چاپ رسید. کتاب تغییرات اقلیمی و جامعه پژوهشهای جامعه شناختی …

ادامه نوشته »

برابری جنسیتی چیست

منظور ما از برابری جنسیتی چیست نانسی فریزر : ایده تز برابری جنسیتی این است که در نهایت زنان افرادی منفرد هستند و باید درست مثل مردان فرصت و شانس دسترسی به فرصت‌ها را داشته باشند؛ به هرجا که استعدادهایشان آنها را به عنوان افراد منفرد می رساند دست یابند. …

ادامه نوشته »

جنسیت در چالش با تاریکی

  فقرزدایی از جوامع روستایی یکی از مهمترین اهداف بلندمدت توسعه پایدار است. برخی از کشورها راه حل پایدار آن را در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مجاورت روستا دیده اند و این زنجیره تامین موجب ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از خانواده های روستایی فراهم کرده است.زنان نیز …

ادامه نوشته »

♦️ ذهنیت کمیابی در عصر پیامدهای تغییرات  

پیامدهای تغییرات اقلیمی یکی از نگران کننده ترین مسائل عصر ماست و چشم انداز آن بگونه ای است که به جرأت می توان گفت هراندیشمند دوراندیشی را در جهان دلواپس کرده است.ا گرچه پیامدهای اجتماعی تغییرات اقلیمی هم اکنون در برخی از مناطق جهان مشهود است، اما دولت‌ها سعی بر …

ادامه نوشته »

♦️علل شکست برخی از صندوقهای اعتباری روستایی بر اساس پژوهش ها

        ✅شکست تعاونی ها و صندوق های اعتباری یکی مهمترین اتفاقات حوزه مالی در روستاهاست. مطالعه علل شکست این صندوقها از آن جهت مهم است که تجربه شکست حتی برای یکبار نیز ممکن از مانع رفتن در مسیر درست توسعه پایدار با تشکیل صندوق های اعتباری شود. …

ادامه نوشته »

♦️سرمایه دانش بومی زنان روستایی وعشایری

🍃درتاریخ زندگی اجتماعی انسان، هنگامی که تقسیم کاراجتماعی شکل گرفت،زنان مسئولیت جمع آوری غذا ازطبیعت برعهده داشته و در نتیجه پیوندی ناگسستنی بین آنها وطبیعت برقرار گردید. 🍃زنان دریافتندکه برخی ازگیاهان قدرت شفابخشی داردردرمان بیماری ها موثر است و برخی دیگر در زندگی روزمره می تواند به کار آید. به …

ادامه نوشته »

صندوقهای اعتباری محلی بسترساز پویایی روستاها

تجربه موفق کشورهایی چون هند و بنگلادش در خصوص صندوق های خرد اعتباری محلی نشان می‌دهد که این صندوق ها نه تنها کارکرد مالی واقتصادی داشته اند، بلکه خود بسترساز تغییرات اجتماعی شده اند.   ✅صندوق های اعتباری محلی در ۴محور می تواند بستر تغییر و توسعه روستایی گردد: ۱. …

ادامه نوشته »

سایه مردانگی بر قایقها:ظرفیت آبزی پروری برای کسب درآمد پایدار برای زنان

ماهیگیری یک شغل اقتصادی، مشارکتی، اجتماعی و فرهنگی است که روابط قدرت در آن ساختاری و مبتنی بر قدرت مردان است زنان نیز به گونه ای متمایز درگیرند. ماهیگیری در سطح اقیانوسها و دریاها با کشتی ها و قایق های مجهز در اختیار مردان است و تعداد زنان در این …

ادامه نوشته »