خانه / صفحه اصلی (صفحه 10)

صفحه اصلی

دیوار بلند اتهام به خشکسالی و سیلاب

  ✅ در روزهایی ایران در دوره خشکسالی به سر می‌بردو تنش آبی چهره مخوف خود را عیان نکرده بود( و همچنان در نقاطی درگیر است) ، مدیریت کلان و سیاستگذار بجای روی آوردن به تکنیکهایی بهینه سازی ذخیره و مصرف آب، از خودکفایی گفتند و مجوز غارت آب‌های زیرزمینی …

ادامه نوشته »

گردشگری کشاورزی:مسیرسبز روستا

    ✅ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی به هرﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ بهﮐﺸﺎورزی اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان راﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.   🌿این نوع گردشگری که شاخه ای گردشگری روستایی است فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و آبزی پروری، ﭘﺨﺖ وﻣﺰه ﮐﺮدن خوراک وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽها، برگذاریﺟﺸﻨﻮاره عرضه و فروش محصولات، ﻫﻨﺮوﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،آشنایی با رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ،ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ومعماری …

ادامه نوشته »

برابری جنسیتی چیست

منظور ما از برابری جنسیتی چیست نانسی فریزر : ایده تز برابری جنسیتی این است که در نهایت زنان افرادی منفرد هستند و باید درست مثل مردان فرصت و شانس دسترسی به فرصت‌ها را داشته باشند؛ به هرجا که استعدادهایشان آنها را به عنوان افراد منفرد می رساند دست یابند. …

ادامه نوشته »

جنسیت در چالش با تاریکی

  فقرزدایی از جوامع روستایی یکی از مهمترین اهداف بلندمدت توسعه پایدار است. برخی از کشورها راه حل پایدار آن را در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مجاورت روستا دیده اند و این زنجیره تامین موجب ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از خانواده های روستایی فراهم کرده است.زنان نیز …

ادامه نوشته »

♦️ ذهنیت کمیابی در عصر پیامدهای تغییرات  

پیامدهای تغییرات اقلیمی یکی از نگران کننده ترین مسائل عصر ماست و چشم انداز آن بگونه ای است که به جرأت می توان گفت هراندیشمند دوراندیشی را در جهان دلواپس کرده است.ا گرچه پیامدهای اجتماعی تغییرات اقلیمی هم اکنون در برخی از مناطق جهان مشهود است، اما دولت‌ها سعی بر …

ادامه نوشته »

♦️علل شکست برخی از صندوقهای اعتباری روستایی بر اساس پژوهش ها

        ✅شکست تعاونی ها و صندوق های اعتباری یکی مهمترین اتفاقات حوزه مالی در روستاهاست. مطالعه علل شکست این صندوقها از آن جهت مهم است که تجربه شکست حتی برای یکبار نیز ممکن از مانع رفتن در مسیر درست توسعه پایدار با تشکیل صندوق های اعتباری شود. …

ادامه نوشته »

♦️سرمایه دانش بومی زنان روستایی وعشایری

🍃درتاریخ زندگی اجتماعی انسان، هنگامی که تقسیم کاراجتماعی شکل گرفت،زنان مسئولیت جمع آوری غذا ازطبیعت برعهده داشته و در نتیجه پیوندی ناگسستنی بین آنها وطبیعت برقرار گردید. 🍃زنان دریافتندکه برخی ازگیاهان قدرت شفابخشی داردردرمان بیماری ها موثر است و برخی دیگر در زندگی روزمره می تواند به کار آید. به …

ادامه نوشته »

سایه مردانگی بر قایقها:ظرفیت آبزی پروری برای کسب درآمد پایدار برای زنان

ماهیگیری یک شغل اقتصادی، مشارکتی، اجتماعی و فرهنگی است که روابط قدرت در آن ساختاری و مبتنی بر قدرت مردان است زنان نیز به گونه ای متمایز درگیرند. ماهیگیری در سطح اقیانوسها و دریاها با کشتی ها و قایق های مجهز در اختیار مردان است و تعداد زنان در این …

ادامه نوشته »

تلاش برای تغییر

چهارزن روستایی در هندوراس ، تلاش میکنند به زنان دیگر نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات انرژی خورشیدی آموزش دهند. آنها تاکنون بیش از۲۰۰ پانل نصب کرده اند،که ازهرکدام ۸۵ وات برق خانگی تولید میشود، آنها هدف خود را برق رسانی به خانه ها برای آسایش زنان، اشتغال و آموزش برشمرده …

ادامه نوشته »