خانه / صفحه اصلی (صفحه 2)

صفحه اصلی

به مناسبت جشن آبانگان: آیا آبانگان بر ما ایرانیان مبارک است؟

این روزها هر آب روانی که می بینیم مملو از زباله، ظرف و َسفره های یکبار مصرف، پوشک بچه و انواع زباله است. جابجا کوهی از زباله و شیرابه های سمی آب‌های زیرزمینی را تهدید می کنند. رودخانه ها و آب‌های روان که هدیه های ارزشمند الهیند در کمال بی …

ادامه نوشته »

دولت‌های آبخوان‌خوار، آبخوان‌های خوار شده

    دولتها متهم اصلی نابودی آبخوان‌های کشورند. سیاست‌های غلط آبی و کشاورزی و نبود نظارت و فقدان دموکراسی و پاسخ‌گویی منابع آب زیرزمینی کشور را به نقطه‌ای برگشت ناپذیر نزدیک کرده است.   همه  دولت‌ها  به‌جای سرمایه‌گذاری روی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها از نشست، با تزریق …

ادامه نوشته »

آب ناسالم بزرگترین شکارچی بشر

آب ناسالم سالانه ۳.۶ میلیون نفر را در سراسر جهان قربانی می‌کند! سازمان «Solidarités» یک سازمان بشردوستانه است که هدف اصلی‌اش پشتیبانی و حمایت مؤثر از جوامع بشری در موقعیت‌های تهدیدکننده زندگی از طریق برآوردن نیازهای حیاتی آنها مثل آب، غذا و سرپناه است. این سازمان که تمرکز ویژه‌ای بر …

ادامه نوشته »

آیا علوم اجتماعی در برابر بحرانهای کنونی باید مسئولیت بپذیرد؟

  شکاف میان جهان پژوهش، حوزۀ عمومی و به ویژه فعالیت جنبشهای اجتماعی، چیزی است که علوم اجتماعی باید بر آن فائق آید. جنبشهای زیادی مانند جنبشهای فمینیستی و محیط زیستی و سایر جنبشها به واقع هم اکنون سرمشق ارائه میدهند . مسئولیت علوم اجتماعی، به سهم خود، در لحظه …

ادامه نوشته »

زمین قربانی رفاه انسانها

به طور کلی ، پویایی های اجتماعی که باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی می شوند ، همان پویایی هایی هستند که منجر به از بین رفتن تنوع زیستی ، تغییر چرخه های کلیدی بیوشیمیایی و پراکندگی گسترده آلاینده های مداوم ، غارت منابع آب به اشکال مختلف و  سایر …

ادامه نوشته »

تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز : متدی برای کنشگری فعالانه دانش آموزان و اقدام و عمل محیط زیستی : (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience)

تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز : متدی برای کنشگری فعالانه دانش آموزان و اقدام و عمل محیط زیستی : (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience) ترجمه و گردآوری : مهتا بذرافکن (MWEE= Meaningful Watershed Educational Experience) تجربه آموزشی درک معنای حوضه آبخیز یک چارچوب یادگیرنده محور است که بر تحقیقات …

ادامه نوشته »

اهمیت برنامه های خلاقانه تامین مالی در سازگاری با کم آبی برای کاهش سطوح آسیب پذیری و فقر

  تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف بر مردم تأثیر می گذارد و از آنجا که سطوح آسیب پذیری و فقر بطور جدایی ناپذیری در هم تنیده شده اند ،  پرداختن به مسائل اقتصادی در سازگاری با تغییرات اقلیمی و تمرکز بر روشهای تامین مالی  می تواند منجر به …

ادامه نوشته »

به مناسبت روز جهانی «زنان و دختران در علم: عوامل تغییر» :مشارکت زنان در مدیریت منابع آب

به مناسبت روز جهانی «زنان و دختران در علم: عوامل هان زندگی روزمره زنان بامنابع آب بهم آمیخته است، آنها هر روز برای انجام امورخ انواده ازخانه تامزرعه با منابع آب سروکار دارند. علاوه بر مشارکت در مزارع، زنان در کشورهایی که به آب سالم دسترسی ندارند، بر اساس آمارهای موجود …

ادامه نوشته »

آب و شکاف جنسیتی

شکاف جنسیتی در مدیریت منابع آب کشاورزی ناشی از تقسیم جنسیتی کار و هنجارهای جنسیتی در  جوامع  است و درحالیکه  بسیاری از مسئولیت های مرتبط با آب را به زنان اختصاص می دهد در همان حال امتیاز  حق تصمیم گیری های  به  مربوط به آب را به مردان اعطا می …

ادامه نوشته »

روستاها و سرابی به نام  سد   

    سالهاست  که آنقدر از سدها و منافعشان در رسانه ها  و توسط دولتهای مختلف داد سخن  رانده اند که داشتن یک سد در مجاورت روستا، تقریبا رویا و مطالبه ای همه گیر برای اکثریت روستاهای کشور بوده است. از آنجا که سدسازی در کشور ما امری سیاسی و سندی …

ادامه نوشته »