خانه / وبلاگ

وبلاگ

برای توانمندسازی زنان آموزش مهارت شغلی به تنهایی کافی نیست

در مدتی که با زنان روستایی در ارتباطم ، متوجه شدم که این خانمها مهارت شغلی دارند اما مهارت مالی و ارتباطی خیر. خانمهای بیسار ماهری که در شغل خودشون کم نظیرند اما قدرت بیان مسائل ، مشکلات و راهکارهای احتماعی و بیان فرضیه ها را ندارند. وقتی در جلسات …

ادامه نوشته »

یک روز از زندگی زنان

تارنمای زنان سازمان ملل یک روز از زندگی زنان با مشاغل گوناگون را نشان داده است. ما زنان اگرچه مسئولیتهای مختلف داریم اما در یک زنجیره با هم مرتبط هستیم و این ارتباط می تواند دنیای ما را تغییر داده و نابرابری ها را کاهش دهد. یک روز از زندگی …

ادامه نوشته »

صندوق خرد زنان روستایی ناشناخته ای برای زنان روستایی!!!

چند وقت پیش که به یکی از روستاهای خشکیده شده و دارای تنش آبی شدید در استان فارس رفته بودم با وحیده درباره لزوم داشتن یک شغل حرف زدم. گفت که سرمایه ندارم . درابره صندوق خرد زنان روستایی اطلاعاتی به او دادم و تعجب کرد که چنین چیزی وجود …

ادامه نوشته »