خانه / ویدیو

ویدیو

آیین آب

آیین های آب نمادی از هراس انسان از به خطر افتادن این عنصر ارزشمند حیات است. اما مسأله قابل تأمل این است که چرا با وجود اهمیت آب در فرهنگ ایران ، رفتار مردم با منابع آب غیرمنصفانه است.. فیلم مربوط آیین آب در استان بوشهر

ادامه نوشته »

زنان زیر بار خشکسالی

‏برداشت و جمع‌آوری آب در بلوچستان، به طور مرسوم از وظایف زنان است. خشکسالی و شرایط اقلیمی، بر دشواری این وظیفه افزوده است. عکس سمت راست: روستایی در افضل آباد روستایی در باهوکلات، چابهار توییتر زهرا روستا

ادامه نوشته »

زنان و چالش تهیه آب

در بسیاری از جوامع بویژه در روستاها طبق قانون نانوشته تقسیم کار اجتماعی زنان وظیفه تهیه آب و سوخت مورد نیاز خانواده بر عهده دارند. در هنگام خشکسالی آب آوردن از مسیرهای دور یکی از طاقت فرساترین اموری است که بر عهده زنان است . البته فقط کار جسمی نیست …

ادامه نوشته »