خانه / گفتگو / اهمیت مهارتهای اجتماعی و ارتباط موثر برای زنان روستایی و عشایری

اهمیت مهارتهای اجتماعی و ارتباط موثر برای زنان روستایی و عشایری

طبق  باورهای سنتی دیرپا  در روستاهای شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ، زنان جامعه Twa مجاز به سخنرانی در جمع نبودند. برای هیچ زنی در جامعه Twa قابل تصور نبود  که بتواند در بین مردم  جوامع  دیگر در مورد صلح صحبت کند. در سال ۲۰۱۷ کمیته آموزش  صلح FAO و WFP  با یک اقدام مشترک در جهت تقویت تولید محصولات کشاورزی ، تقویت معیشت ، ترویج دسترسی به بازارهای اساسی و تحکیم صلح بین مردم جوامع محلی  با سرمایه گذاری بر ظرفیت های موجود در جهت  افزایش انسجام اجتماعی اجرا شد و ۱۸۰۰۰ خانوار از طریق این دوره ها  و انجام عملی برخی از مهارتها از جمله سوادآموزی و به دنبال آن آموزش فن سخنوری و ارتباط موثر و راه اندازی انجمن ها و باشگاههای  زنان  توانستند توانمند شده و مهارت سخنوری و ارتباط موثرو گفتگو را یاد بگیرند  و به عنوان کنشگران روستایی در جوامع محلی دیگر  وارد شوند.

ادوینا  که متهال بوده و  مادر چهار فرزند است یکی از مشاوران کمیته صلح روستای منطقه خود است. او از تجربه خود در این  باره می گوید : با اعضای دیگر کمیته  صلح و امنیت غذایی  به منظور افزایش آگاهی در مورد صلح و توسعه پایدار در میان مردم ؛ روستاهای همسایه در منطقه سفر کرده و جوامع محلی  از درگیری به گفتگو  روی آورده اند شده اند و کشاورزان  اکنون با هم در مزارع خود کار می کنند.  سخنرانی ما به مردم نشان داد که  درگیری بین دو جامعه باعث ضعیف شدن روستاهای ما شده است.” ” و با خوشحالی می توانم ببینم که انها رویه های غلط را کنار گذاشته و  برای اهداف مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.

ادوینا و سایر زنان روستایی اکنون به سخنرانی های صلح و امنیت غذایی دعوت شده و بر باورهای غلط فرهنگی غلبه کرده اند. آنها توانایی برقراری ارتباط موثر و مهارت  سخنوری را یکی از مهمترین  دستاوردهای  زندگی خود می دانند و معتقدند که  زنان روستایی باید با آموزش مداوم برای ایجاد ثبات، صلح و امنیت  در خط مقدم حاضر شده و به درگیری های  محلی پایان دهند. آموزش مبتنی بر ظرفیتها و نیازهایی که منافع مادی و معنوی مردم را تامین کند کلید این موفقیت است و زنان با سواد روستایی  می توانند در تهیه این منابع مشارکت فعال داشته باشند/. مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.