خانه / بررسی کتاب / معرفی کتاب : کجا فرود بیاییم؟ جستاری در اقلیم شناسی سیاسی

معرفی کتاب : کجا فرود بیاییم؟ جستاری در اقلیم شناسی سیاسی

آنچه که مبارزه میلیونها فعال محیط زیست، هشدار هزاران دانشمند، اقدام صدها صاحبان صنعت و حتی تذکر پاپ فرانسوا نتوانسته توجه را جلب کند، ترامپ با خروج از پیمان محیط زیست پاریس توانست.
حالا دیگر همه می‌دانند که مسأله آب و هوا مرکز ثقل همه چالش های ژئوپلیتیک است و ارتباط مستقیمو تنگاتنگی با بی عدالتی ها و نابرابری ها دارد.

کتاب کجا فرود بیاییم که در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شده و توسط دکتر عبدالحسین نیک گهر ترجمه شده است در صدد است به هم پیوستگی سه پدیده ای را نشان دهد که تحلیل گران اجتماعی و سیاسی آنها را شناسایی کرده اند، بدون آنکه هر آینه رابطه ای میان آنها دیده باشند.
این سه و پدیده عبارتند از
بی نظمی در مدیریت جهانی که رفته رفته بار منفی به فرایند جهانی شدن چند دهه اخیر می‌دهد.
۲٫ انفجار سرگیجه آور نابرابری ها در سطح جهان که موج مهاجرت ها را برانگیخته است و
۳٫ تغییرات محیط زیستی و تلاش سیستماتیک برای انکار وجود تغییرات اقلیمی.
درون مایه کتاب می‌گوید
اگر به مساله تغییرات اقلیمی و به مطالبات جنبش‌های محیط زیستی توجه نشود، از موضع گیری های سیاسی در نفی و انکار تغییرات اقلیمی چیزی نمی فهمیم.
بدون قبول اینکه وارد رژیم جدید اقلیمی شده ایم نمی‌توان نه افزایش سرگیجه آور نابرابری ها، نه بی نظمی در مدیربت جهانی، نه موج مهاجرت ها، نه رشد پوپولیسم و نه فروپاشی بنیان‌های همبستگی اجتماعی را تبیین کرد.
توجه به طبیعت را از نو باید معطوف به زمین کرد. تین جهت یابی جدید بخ جدایی میان موضع گیری های اقلیمی و سیاسی پایان می‌دهد و در نتیجه می توان مطالبات محیط زیستی، مطالبات اجتماعی – سیاسی را یکپارچه کرد….

کتاب کجا فرود بیاییم با ترجمه سلیس مترجم توانای حوزه علوم اجتماعی دکتر عبدالحسین نیک گهر در سال ۹۹ توسز انتشارات فرهنگ معاصر عرضه شده و خواندن آن به تمامی کنشگران محیط زیست و دلواپسان تغییرات اقلیمی پیشنهاد می گردد.

🆔 @RuralWomenIssues 👩‍🌾


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.