تنباکو یکی از محصولات مهم استان بوشهر و بویژه شهرستان دشتستان است. تنباکوی برازجان نه تنها در ایران بلکه در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز شهرت دارد. برداشت تنباکو در هوای بیش از ۴۰ درجه یکی از طاقت فرسا ترین کارهای کشاورزان است و زنان نقش مهمی در این مرحله دارند. تنباکوی برازجان همچنان اغلب خام فروشی شده وصنایع تبدیلی و تکمیلی قابل توجهی ندارد. نیاز آبی کم و همچنین قیمت مناسب در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی، امکانات صادرات این محصول را تسهیل می کند.

 🆔 @RuralWomenIssues 👩‍🌾


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.