خانه / صفحه اصلی / زنان ماهیگیر ساحل نشین ؛ نامرئی در ماهیگیری وصنعت شیلات

زنان ماهیگیر ساحل نشین ؛ نامرئی در ماهیگیری وصنعت شیلات

 

زنان بخش نامرئی در صنعت شیلاتند که با وجود اینکه ۱۱٪ از این صنعت را تشکیل می دهند، اما در دنیای شیلات در حاشیه مانده اند. ماهیگیران زن در سراسر جهان در حاشیه اند و آنچه روزگاری به عنوان کار مردانه در نظر گرفته می شد، در واقع بخش زنانه ای دارد که بازیگرانش درطول تاریخ مخفی مانده اند. هرچند در سالیان اخیر با افزایش تعداد زنان در بخش شیلات و گسترش رسانه ها و انعکاس فعالیت زنان ساحل نشین، به نقش و مشارکت زنان در این بخش با توجه به مزایای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر پرداخته می شود. چالش مهم این است که بطور مشخص در حوزه پژوهشی؛ به تحقیق در مورد نقش زنان ماهیگیر در اقتصاد بسیار کم پرداخته شده این زنان همچنان درگیر باورها، تعصبات و مردانه پنداری اند.

داده ها و نتایج پژوهش‌های اندک و منابع دست دوم و گزارشها نشان می‌دهد که این حوزه همچنان تحت سیطره باورها تعصبات است. هارپر و همکارانش برای انجام یک پژوهش به سفارش سازمان بین المللی Sea Around Us توضیح می دهد که به منظور تخمین میزان مشارکت زنان در همه کشورها و مناطق؛ این داده ها از منابع مختلف پراکنده ای چون پایگاه داده های ملی و محلی، مقالات بررسی شده توسط و روزنامه ها، عکس‌ها جمع آوری شده که منابع دست دوم محسوب می شوند.نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از ۲ میلیون زن در اقتصادهای کوچک سواحل مشارکت می کنند و ۱۱٪ از صید جهان در شیلات مقیاس کوچک (که ۱۲٪ از صنعت شیلات در بر می‌گیرد) را به خود اختصاص می دهند. بیشتر این زنان ماهیگیر در آسیا ، آفریقا و اقیانوسیه زندگی می کنند.

با این حال، علیرغم مشارکت قابل توجه زنان، زنان ماهیگیر تقریباً هیچ اعتبار و امنیت شغلی ندارند. در حقیقت ، زنان به طور عجیبی از آمار و ارقام مشارکت اقتصادی و شغلی از این بخش حذف می شوند. حذف این زنان موجب ‌شده که آنها در بانک‌های اطلاعاتی و داده هایی که مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی است نیز حذف شوند و این امر تأثیر بسیار عمیق و مخربی بر زندگی این زنان دارد.گنجاندن این زنان در آمار و داده ها موجب می‌شود که این زنان در این بازار بسیار جنسیت زده معتبر وشناخته شوند.داشتن جایگاه حقوقی به آنها این امکان می‌دهد که کم کم بتوانند به مزایایی دست یابند که آنها را بدون واسطه به بازارها در هر مقیاسی متصل کند.

اگرچه با تلاش زنان در سالیان اخیر و با تغییرات اجتماعی و فرهنگی برخی از سدها شکسته شده و تعداد کمی از زنان ماهیگیر توانسته اند با عبور از تعصبات و باورهای مردانه پنداری که حتی بر سیستم های اداری سایه افکنده بود فائق آیند. با این تغییرات تعدادی از زنان می توانند با قایق خود برای صید به دریا رفته و برخی از آنها مالک قایق های خودشانند و برای کسب و کار خود خدمه استخدام کرده اند..آنچه مسلم است این است که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید به کمک این زنان آمده و با تولید داده های مختلف و حرف زدن درباره آنها در مجامع علمی آنها را از حاشیه در آورند.

در گام اول پژوهشگران باید برای تحقیق و تولید داده های قابل اتکا و علمی دست اول به این حوزه وارد شده شکاف بزرگ دانشی را کاهش دهند تا گ تصویر جامع تری از زنان ماهیگیر برای سیاست گذاران ترسیم شود.آنچه مطالعات اندک بر اساس منابع ثانویه بدست آمده نشان می دهد که زنان در کلیه فرایندهای شیلاتی از صید ماهی تا فرآوری و مصرف مشارکت اقتصادی جدی دارند و لازم است باورها و تعصبات از این صنعت زدوده شود و این زنان نباید «انسان در حاشیه» این صنعت باقی بمانند./مهتا بذرافکن

 

🆔 @RuralWomenIssues 👩‍🌾 ©

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.