خانه / صفحه اصلی / آب و شکاف جنسیتی

آب و شکاف جنسیتی

شکاف جنسیتی در مدیریت منابع آب کشاورزی ناشی از تقسیم جنسیتی کار و هنجارهای جنسیتی در  جوامع  است و درحالیکه  بسیاری از مسئولیت های مرتبط با آب را به زنان اختصاص می دهد در همان حال امتیاز  حق تصمیم گیری های  به  مربوط به آب را به مردان اعطا می کند. مطالعات در ۴۵ کشور در حال توسعه نشان می دهد که زنان و کودکان مسئولیت اصلی جمع آوری آب در ۷۶ درصد از خانواده ها را بر عهده دارند. در ۱۲ درصد از خانواده‌ها، کودکان مسئول اصلی جمع‌آوری  آبند.  دختران زیر ۱۵ سال دو برابر پسران هم‌سن خود این مسئولیت را بر عهده دارند.  با وجود  مشقت زنان و دخترانی که در مشاغل خانوادگی به عنوان پرورش دهندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی کمک حال خانواده و کار بی مزدند، کولبری آب بدون مزد  هم  به مشقت آنها  افزوده  و فرصت های تحصیلی و کسب مهارت شغلی را برای شکستن فقر و کاهش شکاف جنسیتی  را از آنها سلب می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.