خانه / صفحه اصلی / زمین قربانی رفاه انسانها

زمین قربانی رفاه انسانها

به طور کلی ، پویایی های اجتماعی که باعث ایجاد تغییرات آب و هوایی می شوند ، همان پویایی هایی هستند که منجر به از بین رفتن تنوع زیستی ، تغییر چرخه های کلیدی بیوشیمیایی و پراکندگی گسترده آلاینده های مداوم ، غارت منابع آب به اشکال مختلف و  سایر تهدیدات بهداشت عمومی می شوند. گرمایش و مخاطرات آن ناشی از خودخواهی انسان برای  رفاه هرچه بیشتر بوده و این  امر ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.