خانه / وبلاگ / زنان در دیپلماسی صلح و آب‌ های مرزی : شبکه زنان حوزه نیل

زنان در دیپلماسی صلح و آب‌ های مرزی : شبکه زنان حوزه نیل

 

تعداد فزاینده ای از تحقیقات نشان می دهد که عدالت جنسیتی یک جنبه ضروری از همکاری آب فرامرزی است، اما زنان اغلب احتمال کمتری دارد که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح فرامرزی نماینده ای داشته باشند؛ این امر پیشرفت به سوی مدیریت مشارکتی و پایدار آب‌های مشترک مرزی را تضعیف می‌کند.
مشارکت زنان در پروسه های صلح به طور مثبت با توافقات بادوام تر همراه است و در حوزه آب نیز می‌توان از آن بهره گرفت. درگیرکردن بخش متقاطع و متنوعی از ذینفعان منجر به تصمیمات آگاهانه تری می شود زیرا مجموعه وسیع تری از اثرات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد. افزایش ظرفیت جمعی با دانش و مهارت های بیشتر، به راه حل های نیز به احتمال زیاد پایدار و عادلانه تری منجر خواهد شد.
در حوزه نیل این ضرورت احساس شد چرا که همکاری بر سر منابع آبی مشترک حوضه نیل برای امنیت و توسعه آب در منطقه ضروری است از این رو؛ شبکه زنان در دیپلماسی و مدیریت آب مرزی درجهت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری ها وجریان‌سازی جنسیتی در اداره و مدیریت فرامرزی آب در سطوح بالا تشکیل شده است.

این شبکه از سال ۲۰۱۷ راه اندازی شد و از زمان راه اندازی آن، به ایجاد اعتماد و محیطی برای همکاری کمک کرده است، مداخله و همکاری در حل بحران‌های آب فرامرزی در مناطق حساس به درگیری از جمله برنامه های شاخص آن است.

شبکه زنان در دیپلماسی آب متشکل از زنان حرفه ای و متخصص در علوم آب، تجارت و اقتصاد و جامعه شناسی و حقوق آب و محیط زیست تحت نظارت وزارتخانه‌های آب، امورخارجه و همچنین سایر وزارتخانه‌های مرتبط از سراسر حوزه نیلند.

از زمان تأسیس، این شبکه میزبان کارگاه‌های سالانه در سال‌های ۲۰۱۷ (در اوگاندا)، ۲۰۱۹ (در اتیوپی) و ۲۰۲۰ (در کنیا) و همچنین فعالیت‌های آموزشی آنلاین منظم بوده این شبکه میزبان کارگاه های سالانه و فعالیت های آنلاین منظم است. در سال ۲۰۱۹، شبکه یک نشریه خلاصه کلیدی به عنوان «بهره برداری از پتانسیل ما» را منتشر کرد و در سال ۲۰۲۰  بیانیه مشترک شبکه  در حمایت از حاکمیت آب فراگیر منتشر شد. هدف این شبکه افزایش ظرفیت جمعی زنان در سراسر حوضه و حمایت از مشارکت و تخصص و مهارت زنان در فرآیندهای تصمیم گیری و ایجاد صلح و امنیت است.
این ابتکار با توجه به رویکرد نوآورانه خود با علاقه قابل توجهی روبرو شده است . مشارکت زنان در تمام سطوح فرآیندهای صلح و حل مناقشه برای توسعه و پایداری توافق‌ها – از جمله توافق‌نامه‌های فرامرزی مرتبط با آب و فرآیندهای دیپلماسی آب، ضروری است.
شبکه دیپلماسی زنان در آب در نیل با استقبال قابل توجهی روبرو و به یک کنشگری بین المللی رو به رشد برای تسهیل مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به آب و همچنین میانجیگری درگیری، مذاکرات و ایجاد صلح تبدیل شده است. شبکه دیپلماسی زنان در آب حوضه نیل با الهام از شبکه فمنیستی سیاست خارجی سوئد وشبکه میانجی زنان نوردیک میزبان جلسات تبادل با شبکه های دیگر متمرکز بر میانجیگری و دیپلماسی آب مانند شبکه زنان آسیای میانه و افغانستان است. فعالیت‌های این زنان و موفقیت هایشان در مذاکرات صلح آب در منطقه نیل، شبکه های دیگری در افغانستان و آسیای مرکزی و برخی از نقاط آفریقا فعال شده است./ مهتا بذرافکن
©@ruralwomenissues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.