خانه / صفحه اصلی / زنان در مسیر تغییر

زنان در مسیر تغییر

تحقیقات مشارکتی مطالعه بلایا در هند نشان داده است که از بعد هویت جنسیتی، زنان بیش از مردان آسیب پذیر هستند، اما دیگر جنبه‌های هویت اجتماعی بر تجربه نابرابری جنسیتی نیز تاثیر می‌گذارد. از این رو، آسیب پذیری تک تک زنان برحسب گروه اجتماعی-اقتصادی‌شان و دسترسی به مزایا و حق و حقوق متفاوت و متغیر است. در روستاها اکثر خانورها به کار در مزرعه ، دامداری و کم و بیش صنایع تبدیلی وابسته‌اند که همه این موارد تحت تاثیر طوفان‌های تغییرات آب و هوایی و بویژه در کشور ما تحت تاثیر طوفانهای گردو خاک و خشکسالی قرار دارند. آنهایی که موفق می‌شوند راه‌های جایگزین برای امرارمعاش پیدا کنند یا مهاجرت کنند، خانواده‌هایی هستند که منابع نسبتا خوبی برای شبکه‌های اجتماعی، مهارت‌ها و ظرفیت‌ها دارند (مثلا، آموزش). مکانیسم‌های حمایتی در مواجهه با بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی مواردی چون استفاده از شبکه‌های اجتماعی، حمایت خانواده گسترده (ایلی) و وابستگی به نزول خواران محلی و استفاده از تسهیلات دولتی و مهاجرت بعد از وقوع فاجعه می‌شود. اما سطحی که افراد می‌توانند به این شبکه‌های حمایتی دسترسی داشته باشند و یا تکیه کنند از خانواده‌ای به خانواده دیگر، تحت تاثیر ویژگی های فردی، طبقه اجتماعی ، جنسیت و گستردگی یا عمق فاجعه متفاوت است.
تکنیک ها و استراتژی‌هایی که مردم در جهت سازگاری با مسایل روزمره زندگی بر می‌گزینند، در صورتی که همراه با آگاهی باشد می‌تواند در جهت مثبت و پیشرفت افراد و توسعه جامعه، و برای پاسخ به نیاز خاصی، با تاثیر گذاشتن بر اذهان افراد، فضاهای جدیدی به وجود آورد، یا محتوای فضای خاصی را دستکاری کرده، به سمت مطلوبتری تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.