خانه / مقاله / جنسیت و تطبیق

جنسیت و تطبیق

مقابله با بحرانها یکی از روشهایی است که در در اولین موج باید صورت بگیرد و ماهیتی کوتاه مدت دارد. بعد از آن استراتژی تطبیق و سازگاری برای بقا در اولیت قرار می گیرد. از آنجا که جنسیت عنصری است که به بلایای طبیعی حساس بوده و لازم است در برنامه ریزای های استراتژیک سازگاری به آن توجه شود. انطباق یکی از استراتژی هایی است که می تواند به زنان کمک نماید استراتژی های انطباق به طور کلی اهداف بلند مدت بیشتری نسبت به مقابله دارند اصلاحات، بازسازی و سازماندهی سیستم های اجتماعی بر اساس شرایط و تغییرات اکولوژیک برحسب شرایط و نیازهایی که تغییر کرده اند را در بر گرفته و بر اساس آن مناسب سازی می شود . در این مرحله است که می توان با جنسیت زدایی از ساختارها و برنامه های تطبیقی ، فرصتهای نو برای تغییر نابرابری های جنسیتی ساختاری ایجاد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.