خانه / مقاله / برای انطباق چه باید کرد؟

برای انطباق چه باید کرد؟

انطباق و سازگاری زمانبر است و نیاز به برنامه ریزی داشته و به اقدامات زیر بستگی دارد:
۱- شناسایی فعال و پاسخدهی به محدودیت‌ها و فرصت‌های نوظهور؛
۲- ایجاد فرایندهای سازش و انطباق خودکار از طریق حمایت از توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی انعطاف پذیر، تاب آور و در دسترس؛ اصلاح قوانین نابرابر
۳- ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی که قادر به کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی بر گروه‌های آسیب پذیر هستند.
ISET تحقیقات عملیاتی گسترده‌ای در جنوب آسیا انجام داده است. این تحقیقات به شناسایی سیستم‌هایی کمک کرده است که به مردان و زنان فقیر امکان سازش و انطباق خودکار و برنامه ریزی شده را می‌دهد. این سیستم‌ها شامل ارتباطات، زیرساخت عمومی، حمل و نقل و امور مالی می‌شوند .. زیربنای این سیستم‌ها روابط اجتماعی و روابط قدرت هستند که دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی (اعم از زن و مرد) را به منابع و دارایی‌های مولد (زمین، آب، کار، اعتبار)، شبکه‌های اجتماعی، ظرفیت سازی و انتقال دانش جدید برای حمایت از ایجاد راه‌های متنوع امرارمعاش فراهم می‌کنند. ملاحظات مدیریتی نظیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت آگاهانه زنان و مردان آسیب پذیر در تصمیم گیری اجتماعی درباره مدیریت فاجعه اطمینان می‌دهد افراد آسیب دیده می‌توانند در بحث‌ها و تصمیم گیری‌ها و در نهایت ایجاد ظرفیت سازش و انطباق شرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.