خانه / اشتغال و کارآفرینی زنان / چگونه خشکسالی موجب انقلاب جنسیتی در جامعه ماسایی در کنیا شد

چگونه خشکسالی موجب انقلاب جنسیتی در جامعه ماسایی در کنیا شد

خشکسالی که آغاز شد، مردم روستای نیکولیله در کنیا به فکر چاره جویی افتادند . مشکلات زندگی در خشکسالی کم کم رخ می نمود و شرایط برای زنان بیش از پیش سخت شد. آنها بزودی دریافتند که برای رسیدن به نتیجه بهتر باید از مدیریت زنان بهره مند شده و نگرشهای زن ستیزانه را کنار بگذارند . زنان به وضوح برای مقابله با این شرایط و سازگاری با وضعیت موجود تواناتر بوده و در نتیجه نقشهای جنسیتی سنتی شروع به تغییر کرد. اکنون زنان و مردان دوشادوش هم برای سازگاری با خشکسالی و کاهش اثر آن بر زندگی شان در تلاشند. آنها به زنان قدرت «تصمیم گیری » دادند و هم اکنون زنان مدیریت زمین و کشت و کار و امور مراتع و دامها را بر عهده دارند.

آنها در نشستهای اجتماعی و جلساتی که پیش از این مردانه بود و زنان به هیچ وجه اجازه حضور در آن نداشتند شرکت کرده و دوشادوش مردان در انجمن روستا تصمیم گیری می کنند. زنان به ضوح مدیران شایسته تری در امر «صرفه جویی و مصرف بهینه از منایع » هستند و اکنون همه پذیرفته اند که برای سازگاری و بقا باید نگرشهای سنتی را پشت سر بگذارند و جامعه پذیرفته است که زنان مدیران بهتری برای وضعیت موجود هستند. برای نسلها مردان در کنیا تصمیم گیر بوده و زنان به هیچ وجه اجازه دخالت در امور مدیریتی مربوط به زمین و کشاورزی و خانواده نداشته و فقط فرمان بردار بودند، اما اکنون وضعیت تغییر کرده و مردم روستا پذیرفته اند که یکی از شرطهای اساسی برای بقا و انطباق و سازگاری « پذیرش مدیریت زنانه » است .
مردم روستا با کمک یکی از شرکتهای توسعه هلندی با پس اندازهای اندک خود و سرمایه گذاری شرکت یک تعاونی اجیاد کرده اند. شرکت هلندی مردم را در اداره تعاونمی ، مهارتهای مالی و مدیریتی آموزش داده و برای کاهش دادن اثرات خشکسالی و اجرا کردن تکنیک نو و راههای جدید درآمدزایی در تلاشند. سهم زنان در همه بخشهای این تعاونی با مردان کاملا برابر است ، آنها مسئولیت برخی از کمیته ها بر عهده دارند و تصمیم گیری برای مراتع و میزان چرای دامها بر عهده این کمیته است . حسابداری و امور مالی تعاونی نیز بر عهده زنان است و زنان حتی درمعاملات و خرید و فروش دامها نیز مشارکت می کنند، امری که تا چند سال گذشته برای زنان غیرممکن بود کنیا در قانون اساسی حقوق برابر برای مردان و زنان دارد، اما در عمل فقط مردان مالک زمین هستند و کنترل منابع ودر آمد هم با مردان است، اما واقعیت این است که زنان بسیار بیشتر از مردان در برابر خشکسالی آسیب پذیرند . کارشناسان سازگاری با اقلیم می گویند خشکسالی فاجعه ای است که معیشت مردم را از بین می برد و زنان نقش بسیار مهمی در برنامه های مشارکتی تطبیق دارند، اگر آنها در برنامه های انطباق تغییرات اقلیمی مشارکت داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که برنامه ها موفق شود و آسیب پذیری زنان نیز کاهش می پذیرد، بنابراین افزایش دانش و آگاهی زنان در باره تغییرات اقلیمی و خشکسالی می تواند جامعه را به سمت نجات از بلایا رهنمون شود.
جان اولمپو ۶۰ ساله می گوید : در کنیا مردان فکر می کنند مردان تنها صاحبان گاوها و زنان هم فقط برای شیردادن هستند. اما سختی های دوران خشکسالی و آموزشهایی که به ما دادند موجب شد که این نگرش تغییر کند و حالا مردان از مشارکت زنان در تعاونی حمایت می کنند او که ۴۰۰ دام در خشکسالی ۲۰۱۶ از دست داده است می گوید : وضعیت سختی است و همه مردم باید تلاش کنند. . حالا همسرم از باقی مانده دامها مراقبت می کند و اختیار تصمیم گیری دارد. قبل از آن اینطور نبود.

منبع : یو ان کنیا

  1. این مطلب از اول تا آخر ش فقط گفت هیچ چیز دست زنها نبوده ولی حالا هست، زنها بهتر میدونند چکار کنند ، در حالیکه چیزیخدر دست نداشتند و …
    در این مقاله یا خبر یا گزارش هیچ راهکار اجرا شده توسط زنان کنیا که نشان دهد زنان آنجا چه اقداماتی کردند، یا حتی چگونه با این تصاحبات مردانه مقابله کردند و توانستند بر خشکسالی غلبه کردند ، حداقل من نفهمیدم. تنها گفته شد زنها یک تعاونی زدند، اما چگونه یک تعاونی می تواند با خشکسالی مبارزه کند، در حالیکه مردان نتوانسته اند، همه اش جای سوال است و در انتها این پرسش باقیست که: چگونه خشکسالی موجب انقلاب جنسیتی در کنیا شد؟
    دوستان عزیز مردم ما بخصوص زنان، تشنه شنیدن« شیوه های» مبارزه مردم در جاهای دیگر هستند و نه فقط شعار. آنها بدنبال راهکار هایی هستند که دیگران بکار بسته اند تا شاید بتوانند با خلاقیت خود تغییر ایجاد کنند.

    • حتما درست نخوندین
      فقط گفته نشده که زنان یک تعاونی زندن، بلکه گفته شده زنان در تصمیم گیری ها مشارکت داده شده اند و نابرابری جنسیتی که در این مورد بوده کاهش پیدا کرده است. نوشته شه کمیته هایی تشکیل شده که زنان مدیران آن کمیته ها هستند . این کمیته ها ( مالی، اجرایی و مدیریتی ) بر اساس پتانسیل جوامع محلی تشکیل شده. در این مقاله تاکید بر تاثیر مشارکت زنان در تصمیم گیری نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.