خانه / مقاله / خطر تن فروشی زنان در کلانشهرها و خشکسالی

خطر تن فروشی زنان در کلانشهرها و خشکسالی

تن فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای خشکسالی و مهاجرت سرگردان به حاشیه شهرها باشد.

معیشت از دست رفته و نبودن تنوع شغلی در روستاها موجب رشد مهاجرت به شدت آسیب زای حاشیه شهرها شده است. برای کسانی که به جز کشاورزی و کار بر روی زمین، حرفه ای دیگر نیاموخته اند، یافتن شغل در شهرها گاهی غیرممکن است، در نتیجه آلوده شدن به انواع بزهکاری ها راهکاری برای بقاست.

به دلیل همین آسیب هاست که تاثیر جنسیتی خشکسالی و از بین رفتن زندگی روستایی ابعاد اجتماعی عمیق و گسترده ای دارد و نیازمند به توجه است. توانمندسازی و آموزش مشاغل جایگزین در روستاها و ماندگار کردن روستاییان در روستاها مهمترین و موثرترین راهکار جلوگیری از این نوع مهاجرت‌های آسیب زاست.

وقتی از سازگاری با تنش آبی و خشکسالی صحبت می شود، محدود کردن بحث به مصرف صحیح انرژی و آب، اشتباهی استراتژیک است. سازگاری با کم آبی در حقیقت جستجوی بهترین راهکار برای بقاست و تنوع شغلی درروستاها می تواند از دامنه آسیب‌ها بطور قابل توجهی کاهش دهد.

مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.