خانه / مقاله / جنسیت زدایی از سیاست خشکسالی

جنسیت زدایی از سیاست خشکسالی

خاورمیانه در حال تجربه یک دوره خشکسالی گسترده ای است که به نظر می رسد چشم انداز آن ویران کننده است. در مواجهه با این فاجعه بزرگ، سیاست بازسازی روستاها بسیار مهم و تغییراتی که باید در نحوه مدیریت خانواده های کشاورز و سبک زندگی ایجاد شود کلید سازگاری است.
با این حال، علیرغم این که شواهد نشان می دهد خشکسالی یک تجربه جنسیتی است، به طور کلی زنان و مردان به طور متفاوت از خشکسالی تأثیر می پذیرند و عدم توجه سیاست گذاری خشکسالی به این تفاوت ها متداول است.

پژوهشی در استرالیا نشان میدهد ادارات کشاورزی و سازمان‌های مرتبط با مسائل خشکسالی، کشاورزی را امری مردانه تلقی کرده و پیگیری مسائل خشکسالی در بین خانواده ها نیز امری مردانه می دانند و در نتیجه کمکها و تسهیلات حمایتی را نیز به مردان اختصاص میدهند و اغلب تلاش‌های زنان را در مزارع نادیده می‌گیرند و یا جدی نمی انگارند، در حالی که زنان بیش از مردان در معرض آسیب‌های ناشی از خشکسالی‌ قرار دارند.

بدون تردید در نظر گرفتن عدالت جنسیتی یکی از مهم‌ترین مسائل در مسیر سازگاری است و برای رسیدن به این امر باید عدالت جنسیتی زنان در سطوح محلی و روستاها نیز مورد توجه سیستم قرار بگیرد.
پیش از هر چیز نهادهای ملی باید نگرش های تبعیض آمیز را از تفکر سیستمی اصلاح نمایند و سپس با کمک متخصصان و داده های معتبر، در جهت سازگاری، ارزیابی جنسیتی جامعی به عمل آورده و از زنان در جهت حمایت خانواده حمایت نمایند. جنسیت زدایی از راهکارهای سازگاری نیازمند به بکارگیری متخصصان بین رشته ای برای تسهیل گری و درنظر گرفتن همه ابعاد زندگی اجتماعی است.

مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.