خانه / اشتغال و کارآفرینی زنان / راهکارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

راهکارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

 

یکی از وظایف مهم بر عهده نظام بانکی کشور که در چند سال اخیر بیش از پیش به آن پرداخته شده است موضوع مسئولیت اجتماعی، تلاش در ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی است. تلاشی که همگام با اهداف تعریف شده در برنامه های مجمع جهانی توسعه پایدار(WBCSD) بوده و از جمله اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها می توان به مواردی چون: ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم، تهیه ملزومات تحصیلی کودکان کار، حمایت از بنیادهای خیریه و مواردی از این دست اشاره کرد.
بنا بر اعتقاد کارشناسان، بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی می توانند نقش شایانی برای ارتقا مسئولیت اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی داشته باشند. به همین دلیل است که تقاضا برای هدفمند سازی برنامه های طرح توسعه جوامع با کمک بنگاه های اقتصادی امروزه مورد مداقه و جدیت بیشتری قرار گرفته است. مطالعه، بررسی و اولویت بندی نیازهای جامعه در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی کمک به اجرای هرچه بهتر طرح های توسعه می کند. یکی از اولویت های قابل رسیدگی، موضوع گروه های آسیب پذیر اجتماعی است که در صدر آن ها زنان سرپرست خانوار قرار گرفته اند، گروهی که نیاز به حمایت و پشتیبانی بیشتری دارند. این حمایت تنها از جنس ارائه تسهیلات به منظور کارآفرینی و حفظ موقعیت شغلی زنان نیست بلکه در سطح وسیع تری قابلیت تعریف و اجرا دارد.
بانک ها در نقش مهم ترین نهادهای مالی تاثیرگذار با ارائه راهکارهای جدید و با تمرکز بر توسعه مستمر می توانند روند تکاملی اشتغال زنان سرپرست خانوار را تسریع بخشند. در این میان برای بالا بردن سطح تعامل، استفاده از نهادهای مردم نهاد (NGO)ها و موسسات میکرو فاینانس که ارتباط نزدیکتری با مردم داشته و بر دغدغه های آن ها اشراف دارند بسیار کمک رسان در تحقق این مهم خواهد بود. زنان سرپرست خانوار دچار بیشترین مشکلات هستند هم از بعد روانی و هم اجتماعی، این قشر برای بدست آوردن مخارج زندگی خود به سختی تلاش می کنند وهمین مسئله موجب اعمال فشارهای زیادی در زندگیشان می شود. نداشتن حقوق و کار ثابت و درآمد ماهانه برای برطرف کردن حداقل های امکانات بهداشتی، درمانی و تغذیه مناسب تنها نمونه ای از مشکلات عدیده زنان سرپرست خانوار است. بانک ها می توانند با بررسی و ارائه مشاوره های تخصصی، تهیه تجهیزات خود اشتغالی و کمک به توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شرایطی را فراهم کنند تا این گروه آسیب پذیر به اشتغال هدفمند، استقلال مالی و ارتقا سطح کیفی زندگی دست پیدا کنند.

سارا عسکرنیا- مدیر مسئول ماهنامه زن و توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.