خانه / مقاله / صندوقهای اعتباری محلی بسترساز پویایی روستاها

صندوقهای اعتباری محلی بسترساز پویایی روستاها

تجربه موفق کشورهایی چون هند و بنگلادش در خصوص صندوق های خرد اعتباری محلی نشان می‌دهد که این صندوق ها نه تنها کارکرد مالی واقتصادی داشته اند، بلکه خود بسترساز تغییرات اجتماعی شده اند.

 

✅صندوق های اعتباری محلی در ۴محور می تواند بستر تغییر و توسعه روستایی گردد:

۱. انسجام اجتماعی

صندوق های اعتباری چون یک کار گروهی است موجب ترویج فرهنگ کار تیمی می شود. کار تیمی یکی از مهمترین بسترهای تقویت انسجام اجتماعی است‌. گردهمایی اعضای این صندوقها به عنوان یک تشکل اقتصادی می تواند بسترساز فعالیت‌های مدنی و اجتماعی در جهت آگاهی بخشی از حقوق شهروندی، توانمند‌سازی فردی، درک اهمیت جایگاه روستا وتوسعه آن و همراهی با جریان های مختلف از سیاسی تا اقتصادی و مدنی نیز باشد. لذا کارکرد انسجام بخشی اجتماعی نیز از مهمترین کارکردهای این صندوقهاست.

۲. انسجام اقتصادی
کارکرد اصلی این صندوق ها اقتصادی است، دسترسی به وام های کوچک کم بهره با ضمانت دیگر اعضای تیم تحت یک قاعده منسجم و الزام آور موجب می‌شود که همه اعضاء ملزم به رعایت سازوکار مشخصی بوده و برای فعالیت اقتصادی خود یک فرآیند برنامه ریزی و پیش بینی نمایند.
چراکه می‌دانند سود و زیان کسب و کارشان در ارتباط با جمع تعریف شده است. لذا این امر حس مسئولیت فراگیری مهارتهای مالی را برای همه ضروری می کند. در نتیجه بستری برای آموزش مهارت‌های مالی فراهم می آید که همه اعضا را وارد یک جریان اقتصادی می کند که دانایی در آن اهمیت و جایگاه مهمی دارد.

۳. ایجاد انجمن ها و کمیته های مشاور برای ایجاد مشاغل خرد و پایدار

عضو صندوق بودن برای هر فرد در حقیقت همرامی با یک جمع است. از آنجا که صندوق های محلی یک سیستم است که عملکرد آن به کارکرد درست همه اعضا بستگی دارد. کارکرداصلی صندوق های محلی بسترسازی برای مشاغل خرد پایدار است. لذا صندوق می تواند با تشکیل کمیته های مشاور مواردی چون داشتن طرح کسب و کار برای شروع هر پروژه الزامی کرده و کمیته های مشاور با حضور صاحب طرح در خصوص ضعفها و یا نقاط قوت طرح گفتگو کنند. این امر می تواند از یک سو به ایجاد مشاغل خرد پایدار کم ریسک منجر شود و از سویی جایگاه تصمیم گیری بر اساس خردجمعی را تقویت بخشد.

۴. تقویت اشکال مختلف سرمایه

ایجاد شبکه های ارتباطی به تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد و سرمایه اجتماعی در حقیقت خود به تنهایی ثروت‌ است. آنچه که یک کسب و کار را موفق کرده و در نهایت می تواند یک صندوق را به اهداف اقتصادی برساند فقط داشتن سرمایه مادی نیست. تزریق پول و تسهیلات به تنهایی یک صندوق را موفق نمی‌کند، بلکه تقویت انواع دیگر سرمایه از جمله سرمایه اجتماعی، فرهنگی و انسانی نیز در کنار آن باید رشد یابد. به زبان ساده تک تک افرادی که می شناسیم یک سرمایه محسوب می شوند و هرچه تعداد این آشناها زیادتر باشد یعنی ما به سرمایه اجتماعی متنوع و قوی تری دسترسی داریم که به واسطه نوع رفتار و ارتباط مان با آنها می توانیم ثروتمند محسوب شویم.

۵. تقویت ارتباط بین روستایی

یکی از مهمترین محورهایی که می تواند در کنار صندوق های محلی مورد توجه قرار گیرد این است که فعالیت ها فقط به دادن تسهیلات تقلیل نیافته و کمیته هایی با حضور اعضا و با کمک دهیاری ها تشکیل گردد که زنجیره تأمین و ارزش طراحی و فعال گردد.
ارتباط بین روستایی مهمترین ماموریت این کمیته ها برای گردش پول در بازارهای محلی است. خریداری محصولات جوامع محلی از یکدیگر و شبکه سازی برای استفاده از امکانات لجستیک و مهارت‌ها بین روستاها برای بازاریابی و فروش در بازارهای بزرگتر می تواند از طریق همین تشکل ها صورت پذیرد.

🆔 @RuralWomenIssues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.