خانه / صفحه اصلی / ♦️سرمایه دانش بومی زنان روستایی وعشایری

♦️سرمایه دانش بومی زنان روستایی وعشایری

🍃درتاریخ زندگی اجتماعی انسان، هنگامی که تقسیم کاراجتماعی شکل گرفت،زنان مسئولیت جمع آوری غذا ازطبیعت برعهده داشته و در نتیجه پیوندی ناگسستنی بین آنها وطبیعت برقرار گردید.

🍃زنان دریافتندکه برخی ازگیاهان قدرت شفابخشی داردردرمان بیماری ها موثر است و برخی دیگر در زندگی روزمره می تواند به کار آید. به مرورزمان آنها این گیاهان راکشف کرده ودانش بومی شناخت گیاهان مختلف از جمله گیاهان دارویی و صنعتی شکل گرفته و روز به روز برغنای آن افزودند.

🍃کم کم جوامع انسانی دریافتند که گیاهان هراقلیم با اقلیم دیگر متفاوت است و آنها می توانند گیاهان را مبادله کنند وبدین ترتیب تجارت گیاهان شکل گرفته و تجارت گیاهان دارویی از جمله یکی ازقدیمی ترین انواع تجارت بشر است.

🍃 به موازات پیشرفت دانش بشر نیز نه تنها جایگاه گیاهان کاهش نیافت بلکه بیش از گذشته کشف وگیاهان دارویی به به اشکال جدید ومتنوع وارد عرصه تجارت این صنعت شده است.

🌿گیاهان دارویی و البته صنعتی متنوع اقلیم های مختلف ایران از جمله گنجهایی است که همچنان در حاشیه مانده و سهم چندانی ازتجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری جهانی ندارد، هرچند این امر موجب تأسف است اما توجه به آن ظرفیت و مسیر پرمنفعتی برای نقش آفرینی اقتصادی زنان روستایی با توجه به دانش بومی شان می گشاید که شایسته توجه است.

🍃نکته با اهمیت توجه به گیاهان دارویی این است که باتوجه به کم آب بر بودن اغلب گیاهان دارویی و شیوه تکثیر و برداشت پایدار از طبیعت، این صنعت می تواند سازگار با تغییرات اقلیمی تعریف شود و زنجیره ای از مشاغل در روستاها ایجاد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.