خانه / صفحه اصلی / برابری جنسیتی چیست

برابری جنسیتی چیست

منظور ما از برابری جنسیتی چیست

نانسی فریزر : ایده تز برابری جنسیتی این است که در نهایت زنان افرادی منفرد هستند و باید درست مثل مردان فرصت و شانس دسترسی به فرصت‌ها را داشته باشند؛ به هرجا که استعدادهایشان آنها را به عنوان افراد منفرد می رساند دست یابند.

برابری در اینجا به معنی تلاش برای برچیدن موانعی است که سبب تبعیض میشود؛ تنها مشکل، تبعیض است و با از بین بردن موانع تبعیض آمیز، این زنان با استعداد منفرد، میتوانند به اندازۀ مردان به سطوح عالی برسند. ین تفسیر شایسته سالاری لیبرال به عنوان تفسیری از برابری، واقعا کم و بیش دستاوردهایی واقعی به دست آورده است؛ اما فقط برای قشر بسیار کوچکی از زنان طبقه متوسط ممتاز.اکثریت قریب به اتفاق زنان هیچ سقف شیشه ای را در هم نمی شکنند؛ آنها در زیرزمین گیر کرده اند و در حال تمیز کردن و رفت و روب خرده های شیشۀ شکسته هستند. فمینیسم باید نسبت به طبقه و نژاد و سایر محورهای عمدۀ سرکوب در جوامع سرمایه داری، به همان اندازه حساس باشد. همه زنان را مستحق داشتن زندگی بهتر بداند.

مهتا بذرافکن

@RuralWomenIssues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.