خانه / صفحه اصلی / زنان روستایی کارگران بدون دستمزد مزارع

زنان روستایی کارگران بدون دستمزد مزارع

 

 

استان سند در پاکستان گام مهمی را برای پایان دادن به سوءاستفاده و تبعیض علیه زنان کارگر  در مزارع کشاورزی برداشته  و  در ۲۴ آگوست ،  قانونی در  به مجلس پیشنهاد شده است  که در آن  داشتن  قرارداد کتبی ، حداقل دستمزد ، تأمین اجتماعی و مزایای رفاهی از جمله بهداشت کودک ، مرخصی زایمان و دسترسی به یارانه و اعتبار دولتی برای زنان کارگر مزارع  به رسمیت می شناسد. در پاکستان اتحادیه  بخش کشاورزی  بزرگترین اتحادیه  است ، اما کارگران مزارع  از حمایت  این اتحادیه ها محرومند .

براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد سازمان ملل ، ۶۷ درصد از زنان پاکستانی در نیروی کار در کشاورزی کار می کنند و ۶۰ درصد از کارشان بدون حقوق است. تبعیض که زنان روستایی با آن روبرو هستند بخشی از نابرابری جنسیتی عمیق و ساختاری و شایع  در کشور است. میزان سواد در بین زنان روستایی ۶۹ درصد در مناطق شهری ۳۵ درصد است.

 

میزان سواد مردان در مناطق روستایی ۶۳ درصد است که تقریباً دو برابر زنان روستایی است.  در سپتامبر سال ۲۰۱۸ ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش نویس اعلامیه مربوط به حقوق دهقانان و سایر افراد شاغل در مناطق روستایی را تصویب کرد و نقش مهم زنان روستایی را در بقای اقتصادی خانواده های خود و اقتصاد روستایی و ملی به رسمیت شناخت. این بیانیه بر اساس راهنمایی های کمیته سازمان ملل در زمینه رفع تبعیض علیه زنان درمورد حقوق زنان روستایی در سال ۲۰۱۶  ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.