خانه / صفحه اصلی / جای خالی  سیاستگذاری برای چگونگی حضور موثر زنان روستایی در فضای مجازی 

جای خالی  سیاستگذاری برای چگونگی حضور موثر زنان روستایی در فضای مجازی 


مطالعات نشان می دهد  که زنان روستایی حضور بسیار کمرنگتری نسبت به مردان در  فضای مجازی  با هدف آموزش و و راهبری کسب و کارها دارند.   اگرچه به دلیل  ضعف زیرساخت های فناوری  در برخی از  روستاها و شرایط اقلیمی  دسترسی زنان در شهرها  به این فضاها بیشتر است، اما تابوهای فرهنگی در روستاها هم یکی از موانع حضور با هویت حقیقی در فضای مجازی است.  هرچند  اعتیاد به اینترنت معضلی است که گریبانگبر برخی شده و  قطع اینترنت در محیط های شهری حتی باعث اضطراب ، روحیه بد یا حتی عصبانیت می شود، اما  ظرفیتی که فضای مجازی برای تغییر نگرشها  و پیشرفت کسب و کارها ایجاد میکند را نمی توان دست کم گرفت.   البته در مناطق روستایی  که  دسترسی به اینترنت محدود است ،  مردم با استرس روانی کمتری مواجهند اما در عین حال فرصتهایی را از دست می دهند.  در روستاها  بستری مناسب برای آموزش استفاده بهینه  از مزیتهای  اینترنت فراهم  است.   روستاییان باید  با سواد رسانه ای  و بویژه مخاطرات و حقوق و جرائم سایبری آشنا شده  و   از مزیتهای موجود بهره ببرند.  از آنجا که مطالعات نشان داده که  زنان بیش از مردان  هدف اصلی قلدری ، بد دهنی ،  تهدید به  بدنامی و کلاهبرداری   هستند، لذا توانمندسازی زنان روستایی نیز باید از اولویتهای  حضورشان در این فضا  باشد.

بدون شک هم اکنون  اینترنت امکان اتصال زنان روستایی به کارآفرینان، سرمایه گذاران، ایده پردازان  و بطور کلی مکانیسم های اقتصادی فراهم می کند، و آموزش و توانمندسازی زنان روستایی برای  بهره برداری از این ابزار می تواند به آنها کمک کند که تولیداتشان را مطابق را ذائقه بازار تهیه کرده و با اتصال به  پلتفرمهای آنلاین  محصولاتشان را  بدون واسطه  به دنیا عرضه کنند

جای خالی سیاستگذاری برای چگونگی حضور موثر زنان روستایی در فضای مجازی

مطالعات نشان میدهد که زنان روستایی حضور بسیار کمرنگتری نسبت به مردان درفضای مجازی دارند. اگرچه به دلیل ضعف زیرساخت های فناوری وشرایط اقلیمی دسترسی در روستاها محدوداست،اما تابوهای فرهنگی در روستاهاهم یکی ازموانع حضور با هویت حقیقی در فضای مجازی است.
برخی اینترنت را معضلی می بینند که قطعی آن حتی باعث اضطراب و افسردگی وعصبانیت می شود، اما ظرفیتی که فضای مجازی برای تغییر نگرشهاوپیشرفت کسب وکارها ایجاد میکند را نمیتوان دست کم گرفت.
البته درمناطق روستایی که دسترسی به اینترنت محدودیت، احتمالامردم با استرس روانی کمتری مواجهند اما در عین حال فرصتهایی را از دست می دهند.
با درنظر گرفتن این فرصت‌ها و مزیت‌ها، باید در روستاهابستری مناسب برای آموزش استفاده بهینه ا اینترنت برلی همه اهالی روستا، فارغ از جنسیت فراهم شود.
البته درجهت کاهش مخاطرات روستاییان بایدبا سوادرسانه ای، حقوق و جرائم سایبری آشنا شوند.

از آنجا که مطالعات نشان داده که زنان بیش از مردان هدف اصلی قلدری، بد دهنی، تهدید به بدنامی و کلاهبرداری هستند، لذا توانمندسازی زنان روستایی نیز باید از اولویتهای حضورشان در این فضا باشد.

بدون شک هم اکنون اینترنت امکان اتصال زنان روستایی به کارآفرینان، سرمایه گذاران، ایده پردازان و بطور کلی مکانیسم های اقتصادی فراهم می کند، و آموزش و توانمندسازی زنان روستایی برای بهره برداری از این ابزار می تواند به آنها کمک کند که تولیداتشان را مطابق با ذائقه بازار تهیه کرده و با اتصال به پلتفرمهای آنلاین محصولاتشان را بدون واسطه به دنیا عرضه کنند.

🆔 @RuralWomenIssues 👨‍🌾©

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.