خانه / اشتغال و کارآفرینی زنان / جنگل و اشتغال پایدار : میراث باستانی زنان

جنگل و اشتغال پایدار : میراث باستانی زنان

حداقل نیمی از ۱٫۵ میلیارد نفری که به جنگل ها و محصولات جنگلی  برای معیشت وابسته هستند ، زن هستند. اما تقریبا در تمام جهان در مجموعه داده های ملی؛ فعالیت های اقتصادی زنان روستایی در مناطق جنگلی و مزرعه عمدتاً  نادیده گرفته شده و مورد غفلت سیاستگذاران است . با این حال، آگاهی از فرایندهای  کارآفرینی در بین زنان روستایی به آرامی درحال رشد است.

زنان جنگل نشین نیز از جمله زنان روستایی هستند  که کسب و کارهای خود را راه اندازی نموده اند.  این زنان در کسب و کارشان عمدتا از فراورده های جنگلی استفاده می کنند که کاملا قابلیت شکوفایی مجدد دارد.  شیوه برداشت مواردی  چون  آجیل  و دانه های  روغنی جنگلی ،گلها و گیاهان خودرو و شیره های درختان و عسل  میراثی است که از گذشتگان به ارث رسیده است.  این شیوه برداشت که اغلب برای کسب و کارها و مشاغل خرد و خانگی استفاده می شود نه تنها جنگل و مراتع را تخریب نمی کند ، بلکه باعث پراکنش دانه ها و بارورشدن جنگلها نیز می شود و در صورتی که به یک راه گذران معیشت پایدار برا ی خانواده ها منجر شود از فعالیتهای مخرب توسط مردان نیز می کاهد. از این رو در بسیاری از جوامع محلی آموزشهای کسب و کار خانوادگی و  شیوه های برداشت پایداری  آموزش داده  می شود که  سودآوری و محافظت از تنوع زیستی را به هم نزدیک می­سازد.  با تلفیق این آموزش های نوین و دانش بومی  زنان می توانند  تعادلی ظریف  بین  اهداف اقتصادی خود و ظرفیتهای جنگل  ایجاد کنند و بدون به خطر انداختن تنوع زیستی غنی جنگل ها  از آن کسب درآمد نمایند.

در کنگو، نپال، میانمار، کامرون  و بنگلادش، مراکش و …  شرکتهایی وجود دارند که با آموزش کسب و کار و توانایی تحلیل بازار و همچنین عمل آوری محصولات جنگلی  به کاربران محلی   کمک می کند تا محصولات جنگلی غیرچوبی را با بالاترین پتانسیل بازار عرضه نمایند. در این فرایند زنان می آموزند که راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را اتخاذ نمایند که هم اهداف سودآور و هم پایداری را برآورده می کند. تجربیات این کشورها نشان داده است  که آموزش زنان جنگل نشین برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک می تواند درآمد پایداری ایجاد نماید که در نهایت به حفظ جنگلها کمک  کرده و آنها را از خطرهایی چون قطع درختان برای تولید زغال  و یا برداشتهای ناپایدار می رهاند. / مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.