خانه / صفحه اصلی / بازارهای محلی گزینه ای مطلوب برای کسب و کارهای خرد زنان

بازارهای محلی گزینه ای مطلوب برای کسب و کارهای خرد زنان

دسترسی زنان به بازارهای محلی برای فروش محصولات خانگی و کشاورزی یکی از مهمترین ابزار توسعه پایدار است. کسب و کارهای کوچک موجب گردش پول در سطح محلی بین مردم می شود. کسب و کارهای کوچک نه تنها در پایدارسازی جوامع  موثر است، بلکه یک کنش اجتماعی مفید برای حمایت از محیط زیست و تولید محصولات پایدارنیزاست.

زنان برای ایجاد این مشاغل واتصال به این بازارها به تسهیلات و کمک هایی نیاز دارند که هم از طریق کمک دولتها و کنشگری و مشارکت خود زنان با ایجاد صندوقهای خرد محلی، اعطای تسهیلات بدون سود و یا بلاعوض از طریق نهادهای مسئول و نیز از طریق سرمایه گذاریهای کارآفرینان اجتماعی غیردولتی برآورده شود.

این گونه کسب و کارها علاوه بر ایجاد درآمد و تعاملات اجتماعی بین جوامع محلی و مردم اطراف شهرها، می تواند بستر تغییر الگوی مصرف می شود. بین جامعه مصرف کننده شهری و روستایی ارتباطی انسانی فراهم کرده و تاب آوری و پایداری اجتماعی را تحقق می بخشد. البته برای ورود به هر بازاری زنان باید آموزشهای مالی ابتدایی را خوب فرا گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.