خانه / درباره ما

درباره ما

خشکسالی اولین و مهمترین مساله قرن ماست. با توجه به وضعیت نابرابری جنسینی در جهان و در ایران ، زنان در خط مقدم آسیبهای خشکسالی از یکسو و همچنین در خط مقدم تغییراتدر جهت  تطبیق و سازگاری از سوی دیگر می باشند. این وبسایت به همراهی یک کانال تلگرامی با هدف آگاهی بخشی، توانمند سازی  و جلب توجه عمومی نسبت به  وضعیت زنان ، آسیبها و پتانسیل ها در وضعیت خشکسالی خدمت رسانی می کند. و در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی به شماره شامد ۱-۷۴۳۹۲۸-۶۵-۰-۱-۱ ثبت گردیده است و کلیه حقوق آن متعلق به دکتر مهتا بذرافکن می باشد. هرگونه کپی برداری منوط ذکر نام منبع می باشد و در غیرانصورت پیگرد قانونی دارد.

مدیر وبسایت : مهتا بذرافکن – دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی – پژوهشگر پیامدهای خشکسالی در حوزه زنان