🍃 دختران روستا، دختران امید و صبر

🍃 دختران روستا، دختران امید و صبر   علیرغم اینکه در بسیاری از نقاط دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته تخصیص منابع همچنان بسیار نابرابر است، اما نسل جدیدی از دختران در روستاها به پاخاسته و با درک شرایط موجود؛ آنچه که هست و آنچه که باید باشد؛ می‌دانند دقیقا …

ادامه نوشته »

توسعه جاده های روستایی مزیتی برای زنان

  ✅ سال ۲۰۱۸ زنان روستایی در هند تصمیم گرفتند تا جاده روستایی که موجب رنج فراوان برای آنها شده بود به همت خودشان و منابع مالی یک موسسه خیریه آباد کنند.در اتفاقی مشابه زنان روستای گل سرخ در استان کهکیلویه و بویراحند در ایران نیز به ساختن جاده روستایی …

ادامه نوشته »

♦️تکنولوژی ونابرابری جنسیتی در کشاورزی

  تکنولوژی درچند بُعدبازنان روستایی پیوند می خورد : ۱- کاهش کار بدنی و رنج آور زنان روستایی در زندگی رومزه از کار در مزرعه و حمل بار گرفته تا تامین سوخت و انرژی ۲- تامین انرژی ارزان قیمت و پاک ۳- افزایش درآمد مستقل از طریق بکارگیری تکنولوژی در …

ادامه نوشته »

زنان روستایی روی پلتفرم ها

پروا دوی کشاورزی در گاروال هند بود، اما درآمد چندانی از این شغل نداشت. او سپس به صنعتگری و مشخصا شغل بافندگی روی آورد. امروز او پول کافی برای فرستادن فرزندش به مدرسه دارد و در روستایش یک قهرمان به شمار می آید.   او همه این موفقیت ها را …

ادامه نوشته »

زنان روستایی، فراتولیدگرایی و گردشگری مزرعه

فراتولبدگرایی  یعنی پرداختن به  اشتغال هایی فراتر از روشهای معمول در روستا که به نوعی ارزش افزوده برای کشاورزان ایجاد می نماید .گردشگری کشاورزی یا مزرعه یک عرصه مهم و در دسترس برای نقش آفرینی اقتصادی زنان روستایی ایجاد می نماید که موجب ثروت افرینی در روستا می شود.   …

ادامه نوشته »

دیوار بلند اتهام به خشکسالی و سیلاب

  ✅ در روزهایی ایران در دوره خشکسالی به سر می‌بردو تنش آبی چهره مخوف خود را عیان نکرده بود( و همچنان در نقاطی درگیر است) ، مدیریت کلان و سیاستگذار بجای روی آوردن به تکنیکهایی بهینه سازی ذخیره و مصرف آب، از خودکفایی گفتند و مجوز غارت آب‌های زیرزمینی …

ادامه نوشته »

گردشگری کشاورزی:مسیرسبز روستا

    ✅ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی به هرﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ بهﮐﺸﺎورزی اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان راﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.   🌿این نوع گردشگری که شاخه ای گردشگری روستایی است فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و آبزی پروری، ﭘﺨﺖ وﻣﺰه ﮐﺮدن خوراک وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽها، برگذاریﺟﺸﻨﻮاره عرضه و فروش محصولات، ﻫﻨﺮوﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،آشنایی با رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ،ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ومعماری …

ادامه نوشته »

جنسیت ومخاطرات انرژی

موضوع رابطه جنسیت و انرژی رابطه ای پیچیده است و دسترسی به انرژی و تاثیر آن بر زنان و دختران روستایی یکی از محورهای مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هرگاه بحث رابطه انرژی و جنسیت به میان می آید، برداشتها از آن به سمت تاثیر انرژی در …

ادامه نوشته »

سدسازی و نابرابری :گور پدردیگری گرایی درمسأله آب  

  هزاران سال پیش اجدادمان ازراه شکار زندگی میکردند، آنها نه چنگال و دندانهای تیز داشتند و نه قدرت دویدن و تعقیب شکار، اما آنها نوع هوشمندی از موجودات زنجیره غذای بودند که قدرت ابداع واختراع ابزارشکار درخارج بدن خویش داشتند، بااختراع نیزه وچاقو توانستند برضعف خویش فائق آمده وبا …

ادامه نوشته »

معرفی کتاب

  📚معرفی کتاب : تـــغیـــیرات اقلیمی و جامعه نوشته رایلی دانلپ و رابرت برال ✍مهتا بذرافکن کتاب «تغییرات اقلیمی و جامعه؛ رویکردهای جامعه شناختی» در آگوست ۲۰۱۵ ،در انتشارات دانشگاه آکسفورد و در مجموعۀ کتابهای انجمن جامعه شناسی امریکا به چاپ رسید. کتاب تغییرات اقلیمی و جامعه پژوهشهای جامعه شناختی …

ادامه نوشته »