پرورش شتر و تجارت شیر شتر : راه سازگاری زنان روستایی ایسولو در کنیا

آنها وقتی دیدند دامهای دیگر نظیر گاو در برابر خشکسالی تاب آوری شان کم است و تلف می شوند، گونه ای تاب آور یعنی شتر را جایگزین کردند و با خشکسالی سازگاری پیدا کردند مریم عثمان عضو تعاونی « فروش شیر شتر» است که با ۱۰۰ عضو به تولید و …

ادامه نوشته »

چگونه خشکسالی موجب انقلاب جنسیتی در جامعه ماسایی در کنیا شد

خشکسالی که آغاز شد، مردم روستای نیکولیله در کنیا به فکر چاره جویی افتادند . مشکلات زندگی در خشکسالی کم کم رخ می نمود و شرایط برای زنان بیش از پیش سخت شد. آنها بزودی دریافتند که برای رسیدن به نتیجه بهتر باید از مدیریت زنان بهره مند شده و …

ادامه نوشته »

عدالت و تغییر اقلیم

موضوع تغییرات اقلیمیو پیامدهای از جمله خشکسالی را باید به عنوان نوعی مشکل مربوط به عدالت درک کرد که مستلزم اشتراک‌گذاری منابع بین افراد بی شماری است، افرادی که بعضی از آنها به ما نزدیکند، بعضی دیگر را ندیده‌ایم، و عده‌ای هم هنوز به دنیا نیامده‌اند. این موضوع دست زدن …

ادامه نوشته »

برای انطباق چه باید کرد؟

انطباق و سازگاری زمانبر است و نیاز به برنامه ریزی داشته و به اقدامات زیر بستگی دارد: ۱- شناسایی فعال و پاسخدهی به محدودیت‌ها و فرصت‌های نوظهور؛ ۲- ایجاد فرایندهای سازش و انطباق خودکار از طریق حمایت از توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی انعطاف پذیر، تاب آور و در دسترس؛ …

ادامه نوشته »

جنسیت و تطبیق

مقابله با بحرانها یکی از روشهایی است که در در اولین موج باید صورت بگیرد و ماهیتی کوتاه مدت دارد. بعد از آن استراتژی تطبیق و سازگاری برای بقا در اولیت قرار می گیرد. از آنجا که جنسیت عنصری است که به بلایای طبیعی حساس بوده و لازم است در …

ادامه نوشته »

زنان در مسیر تغییر

تحقیقات مشارکتی مطالعه بلایا در هند نشان داده است که از بعد هویت جنسیتی، زنان بیش از مردان آسیب پذیر هستند، اما دیگر جنبه‌های هویت اجتماعی بر تجربه نابرابری جنسیتی نیز تاثیر می‌گذارد. از این رو، آسیب پذیری تک تک زنان برحسب گروه اجتماعی-اقتصادی‌شان و دسترسی به مزایا و حق …

ادامه نوشته »

روستاها زیر پای دلالان، کشاورزی زیر بارگران دوشغلی ها

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود « آب» مهم ترین مساله کشور است و از این رو لازم است به مسائل مختلف آب از جمله مسائل اجتماعی پیرامون آب توجه ویژه شود. پارسال عکسی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می داد ده ها هزار تن سیب های …

ادامه نوشته »

پیشنهاد تدوین لایحه آب

پیشنهاد تدوین لایحه آب و ارائه آن به مجلس نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: اصلاح و بازنگری قانون آب باید مورد توجه قرار بگیرد و ما می‌توانیم در شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی که می‌تواند طرح به مجلس و دولت ارائه دهد، لایحه قانون آب را …

ادامه نوشته »

جزئیات برنامه سازگاری با کم آبی/ فرصت یک ماهه به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای ارسال گزارش‌ها

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در چهل و چهارمین گردهمایی مدیران ارشد آب کشور : سازگاری با کم آبی، نوعی «مدیریت تطبیقی» است که به پویایی سیستم‌های اقتصادی، طبیعی، سیاسی و اجتماعی توجه داشته و همواره در حال رصد آینده و آماده‌سازی …

ادامه نوشته »