وام های بد، وام گیرنده های آموزش ندیده

سالهاست که اعطای تسهیلات روستایی یکی از راه حلهای ایجاد تنوع شغلی ، توسعه روستایی و در وضعیت خشکسالی سازگاری با کم آبی برای راه اندازی مشاغل جایگزین در روستاها و پیشگیری از مهاجرت در نظر گرفته شده است . مشاهدات میدانی در مناطق روستایی نشان میدهد که این وامها …

ادامه نوشته »

تغییر سبک زندگی و مدیریت مالی با نقش آفرینی موثر زنان راهی برای سازگاری

« نشتی سطل کالا The leaky commodity bucket» مفهومی است که برای مدیریت مالی روستاها ساخته شده و به روستاییان برای مدیریت جریان نقدی و تغییر سبک زندگی شان برای کنترل مصرف و هزینه آموزش داده می شود. « مفهوم مدیریت نشتی سطل کالا » یکی از محورهای آموزشی است …

ادامه نوشته »

خطر تن فروشی زنان در کلانشهرها و خشکسالی

تن فروشی به عنوان یک آسیب اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای خشکسالی و مهاجرت سرگردان به حاشیه شهرها باشد. معیشت از دست رفته و نبودن تنوع شغلی در روستاها موجب رشد مهاجرت به شدت آسیب زای حاشیه شهرها شده است. برای کسانی که به جز کشاورزی و کار بر …

ادامه نوشته »

قوانین تبعیض آمیز محدودکننده فعالیتهای اقتصادی زنان

پژوهشهای جدید بانک جهانی نشان داده که در قانون اساسی ۱۶۷ کشور در جهان حداقل یک قانون وجود دارد که فرصت های اقتصادی زنان را محدود می کند. در ۱۸۹ کشور جهان قوانینی وجود دارند که دسترسی زنان به مشاغل، اموال، عدالت در مالکیت و اعتبارات مالی را محدود کرده …

ادامه نوشته »

داشتن حساب بانکی و مشارکت مالی برای زنان یک ضرورت در شرایط خشکسالی است

اغلب بر اساس فرهنگ محلی مسئولیت مالی و مالکیتها معمولا مردانه است و زنان به نوعی « نان خور» محسوب می شوند، البته این تبعیض فرهنگی به قوانین رسمی کشور نیز اثر گذاشته و تبدیل به یک تبعیض سیستماتیک شده است و بر همین اساس مردان سرپرست مالی خانواده محسوب …

ادامه نوشته »

پرورش شتر و تجارت شیر شتر : راه سازگاری زنان روستایی ایسولو در کنیا

آنها وقتی دیدند دامهای دیگر نظیر گاو در برابر خشکسالی تاب آوری شان کم است و تلف می شوند، گونه ای تاب آور یعنی شتر را جایگزین کردند و با خشکسالی سازگاری پیدا کردند مریم عثمان عضو تعاونی « فروش شیر شتر» است که با ۱۰۰ عضو به تولید و …

ادامه نوشته »

چگونه خشکسالی موجب انقلاب جنسیتی در جامعه ماسایی در کنیا شد

خشکسالی که آغاز شد، مردم روستای نیکولیله در کنیا به فکر چاره جویی افتادند . مشکلات زندگی در خشکسالی کم کم رخ می نمود و شرایط برای زنان بیش از پیش سخت شد. آنها بزودی دریافتند که برای رسیدن به نتیجه بهتر باید از مدیریت زنان بهره مند شده و …

ادامه نوشته »

عدالت و تغییر اقلیم

موضوع تغییرات اقلیمیو پیامدهای از جمله خشکسالی را باید به عنوان نوعی مشکل مربوط به عدالت درک کرد که مستلزم اشتراک‌گذاری منابع بین افراد بی شماری است، افرادی که بعضی از آنها به ما نزدیکند، بعضی دیگر را ندیده‌ایم، و عده‌ای هم هنوز به دنیا نیامده‌اند. این موضوع دست زدن …

ادامه نوشته »

برای انطباق چه باید کرد؟

انطباق و سازگاری زمانبر است و نیاز به برنامه ریزی داشته و به اقدامات زیر بستگی دارد: ۱- شناسایی فعال و پاسخدهی به محدودیت‌ها و فرصت‌های نوظهور؛ ۲- ایجاد فرایندهای سازش و انطباق خودکار از طریق حمایت از توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی انعطاف پذیر، تاب آور و در دسترس؛ …

ادامه نوشته »

جنسیت و تطبیق

مقابله با بحرانها یکی از روشهایی است که در در اولین موج باید صورت بگیرد و ماهیتی کوتاه مدت دارد. بعد از آن استراتژی تطبیق و سازگاری برای بقا در اولیت قرار می گیرد. از آنجا که جنسیت عنصری است که به بلایای طبیعی حساس بوده و لازم است در …

ادامه نوشته »