عدالت و تغییر اقلیم

موضوع تغییرات اقلیمیو پیامدهای از جمله خشکسالی را باید به عنوان نوعی مشکل مربوط به عدالت درک کرد که مستلزم اشتراک‌گذاری منابع بین افراد بی شماری است، افرادی که بعضی از آنها به ما نزدیکند، بعضی دیگر را ندیده‌ایم، و عده‌ای هم هنوز به دنیا نیامده‌اند. این موضوع دست زدن …

ادامه نوشته »

برای انطباق چه باید کرد؟

انطباق و سازگاری زمانبر است و نیاز به برنامه ریزی داشته و به اقدامات زیر بستگی دارد: ۱- شناسایی فعال و پاسخدهی به محدودیت‌ها و فرصت‌های نوظهور؛ ۲- ایجاد فرایندهای سازش و انطباق خودکار از طریق حمایت از توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی انعطاف پذیر، تاب آور و در دسترس؛ …

ادامه نوشته »

جنسیت و تطبیق

مقابله با بحرانها یکی از روشهایی است که در در اولین موج باید صورت بگیرد و ماهیتی کوتاه مدت دارد. بعد از آن استراتژی تطبیق و سازگاری برای بقا در اولیت قرار می گیرد. از آنجا که جنسیت عنصری است که به بلایای طبیعی حساس بوده و لازم است در …

ادامه نوشته »

زنان در مسیر تغییر

تحقیقات مشارکتی مطالعه بلایا در هند نشان داده است که از بعد هویت جنسیتی، زنان بیش از مردان آسیب پذیر هستند، اما دیگر جنبه‌های هویت اجتماعی بر تجربه نابرابری جنسیتی نیز تاثیر می‌گذارد. از این رو، آسیب پذیری تک تک زنان برحسب گروه اجتماعی-اقتصادی‌شان و دسترسی به مزایا و حق …

ادامه نوشته »

روستاها زیر پای دلالان، کشاورزی زیر بارگران دوشغلی ها

شاید اغراق نباشد اگر گفته شود « آب» مهم ترین مساله کشور است و از این رو لازم است به مسائل مختلف آب از جمله مسائل اجتماعی پیرامون آب توجه ویژه شود. پارسال عکسی در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می داد ده ها هزار تن سیب های …

ادامه نوشته »

پیشنهاد تدوین لایحه آب

پیشنهاد تدوین لایحه آب و ارائه آن به مجلس نماینده مردم فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: اصلاح و بازنگری قانون آب باید مورد توجه قرار بگیرد و ما می‌توانیم در شورای عالی استان‌ها به عنوان نهادی که می‌تواند طرح به مجلس و دولت ارائه دهد، لایحه قانون آب را …

ادامه نوشته »

جزئیات برنامه سازگاری با کم آبی/ فرصت یک ماهه به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای ارسال گزارش‌ها

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در چهل و چهارمین گردهمایی مدیران ارشد آب کشور : سازگاری با کم آبی، نوعی «مدیریت تطبیقی» است که به پویایی سیستم‌های اقتصادی، طبیعی، سیاسی و اجتماعی توجه داشته و همواره در حال رصد آینده و آماده‌سازی …

ادامه نوشته »

خشکسالی تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی

اگرچه ایران از دیرباز اقلیمی کم بارش بوده است، اما سیاست های هوشمندانه مدیریت آب مانند استفاده از قنات، میرآبی و کشاورزی حساب شده بر اساس سهم آب از قنات ها موجب تاب آوری ایران طی قرن های متمادی در برابر خشکسالی شده بود. اما سیاستمداران و برنامه ریزان توسعه …

ادامه نوشته »

آموزش و توانمندسازی : استراتژی تطبیق و سازگاری در شرایط تنش آبی

امروزه وضع جهان به گونه ای نیست که با تمام شدن منابع زیستی، قلمرو دیگری در دسترس باشد، هر تکه از زمین برای خودش صاحبانی دارد و مهاجرت دسته جمعی غیرممکن است، لذا باید مدیران و مردم به درک خطر برسند و برای حفظ قلمرو تلاش کنند. اولین و مهمترین …

ادامه نوشته »