خانه / صفحه اصلی / اهمیت برنامه های خلاقانه تامین مالی در سازگاری با کم آبی برای کاهش سطوح آسیب پذیری و فقر

اهمیت برنامه های خلاقانه تامین مالی در سازگاری با کم آبی برای کاهش سطوح آسیب پذیری و فقر

 

تغییرات آب و هوایی به طرق مختلف بر مردم تأثیر می گذارد و از آنجا که سطوح آسیب پذیری و فقر بطور جدایی ناپذیری در هم تنیده شده اند ،  پرداختن به مسائل اقتصادی در سازگاری با تغییرات اقلیمی و تمرکز بر روشهای تامین مالی  می تواند منجر به اقداماتی  در جهت  عدالت آب و هوایی و کاهش فقر  شود.   مکانیسم‌های مالی که اقدامات اقلیمی را تأمین می‌کند باید به گونه‌ای طراحی شود از مهاجرتهای سرگردان و حاشیه نشینی جلوگیری نماید.  اهداف توسعه پایدار نیز بر این امر تاکید کرده است و بخشی از تلاشها برای برقراری عدالت آب و هوایی در جهت کاهش فقر و بویژه برای زنان به شمار می رود.

در مورد زنان روستایی این مساله اهمیت فوری دارد.در مناطق روستایی، معیشت زنان اغلب به کشاورزی، جنگلداری و آب و هوا وابسته است.. علاوه بر این، محدودیت‌های مرتبط با جنسیت، زنان، به‌ویژه فقیرترین‌ها، را از داشتن یا دسترسی به دارایی‌های کلیدی – که شامل زمین، اعتبارات، اطلاعات و فناوری می‌شود  باز می‌دارد. این محدودیت ها عملا مانع جدی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است.

در این مسیر به راه حل های مالی نوآورانه ای نیاز است که بتواند با افزایش مهارتهای مالی اقشار مختلف بویژه آسیب پذیرترین ها از دامنه آسیبهای ناشی از پیامدهای تغییرات اقلیمی کاسته و به توانمندشدن  گروههای در حاشیه مانند زنان، سالمندان و معلولان کمک نماید.

منتقدانی هستند که معتقدند پیامدهای تغییرات اقلیمی بر همه افراد جامعه تاثیر یکسان  دارد اما پژوهشها نشان می‌دهد که نیازها و نقش‌های زنان متفاوت است و دسترسی آن‌ها به دارایی‌ها محدود بوده و مجموعه فرهنگ، ایدئولوژی و قوانین نابرابر سطوح آسیب پذیری  زنان را افزایش داده است. در خصوص معلولان  نیز این مسایل مهم است. آنها نیز با شرایط کاملا متفاوتی به منابع بسیار محدود درسترسی دارند و بسیار آسیب پذیرند. باید در نظر گرفت که توانمندسازی زنان برای سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی می تواند به بهبود وضعیت کل خانواده منجر شده و کیفیت زندگی کودکان، سالمندان و معلولانی  که تحت حمایت خانواده و مراقبت زنان قرار دارند را نیز بهبود می بخشد.

برنامه های خلاقانه تامین مالی برای افزایش اشتغال زنان و جوانان، بهبود فرصت‌ها در آموزش و توسعه مهارت‌ها برای زنان و جوانان  با حمایت از  شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر ارائه‌دهندگان آموزش محلی برای بهبود کیفیت و دسترسی به طرح‌های آموزش حرفه‌ای و کشف بخش های کلیدی فرصت های اقتصادی در سطح محلی اهمیت زیادی دارد.  افزایش دسترسی به امور مالی فراگیر  با استفاده از رویکرد سیستم های بازار و ICT برای حمایت از توسعه، و افزایش مقیاس خدمات و محصولات بصورت هدفمند، توسعه و اتصال بازارهای محلی به جریان اصلی اقتصاد از جمله برنامه هایی در بخش تامین مالی است که می تواند نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.