خانه / بررسی کتاب / معرفی کتاب : زندگی با خشکسالی : کاهش اثرات خشکسالی بر معیشت

معرفی کتاب : زندگی با خشکسالی : کاهش اثرات خشکسالی بر معیشت

از ابتدای قرن حاضر و با روند افزایشی گرمایش زمین و هشدارهای دانشمندان در خصوص خشکسالی و گرمایش ، با توجه به پژوهشهای انجام شده مشخص شد که با ادامه وضع سیاستهای فعلی، روند گرمایش که پیامد صنعتی شدن و سبک زندگی انسانهاست نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه دربرخی از نقاط جهان وخیم تر خواهد شد. لذا استراتژی مقابله با خشکسالی با استراتژی سازگاری سبک زندگی همراه شد که محور اساسی آن آموزشهای عمومی و توانمندسازی است .
در این مسیر بسیاری از کارشناسان در حوزه های مختلف همراه شده و با تلفیق روشهای بین رشته ای بسته های آموزشی با هدف تطبیق و سازگاری آماده سازی کردند. این بسته شامل کتاب، بروشور، فیلم ، آموزشهای عملی و منابع آموزشی دیگر در برمی گیرد.
این بسته ها روشهای آموزشی خلاقانه و سازنده برای آمادگی خشکسالی و توسعه پایدار در جوامع در وعرض خطر ارائه می کند. در حقیقت این کنشها تلاشی نوآورانه است که بحران محیط زیست را در بین همه طبقات اجتماعی قابل درک می سازد و می تواند برای جامعه ما نیز الهام بخش باشد .
این کتاب یکی از نمونه هایی از این تلاشهاست که در سال ۲۰۰۹ توسط دو استاد دانشگاه در افریقای جنوبی Astrid Von Kotze ، Ailsa Holloway که متخصص آموزش بزرگسالان و متخصص علوم محیطی در افریقای جنوبی هستند تهیه شده است. این کتاب دارای اطلاعات ارزشمندی در خصوص گرمایش زمین، خشکسالی، مدیریت محیط زیست، روشهای خلاقانه سازگاری با خشکسالی ، سبک زندگی در شرایط خشکسالی ، معیشیت در شرایط خشکسالی و مواردی از این قبیل می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.