خانه / اخبار مرتبط / خشکسالی و خطر گسترش تروریسم

خشکسالی و خطر گسترش تروریسم

کشورهای عربی در آسیا و شاخ آفریقا با بحرانهایی چون ناامنی غذایی، سوء تغذیه و آسیب پذیری به تاثیرات تغییرات آب و هوایی عمیقا در ارتباط هستند و نیاز به پاسخ های چند جانبه دارند. منطقه عرب در حال تجربه بحران های و اختلافات منطقه ای و در عین حال دست و پنجه نرم کردن با بزرگترین جمعیت پناهندگان و آوارگان است و البته همزمان، این منطقه با کمبود آب و مواد غذایی و واردات وابسته به آن است و تنها منطقه ای است که میزان سوء تغذیه افزایش یافته است. بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی در منطقه نیز منجر به تخریب شدید اکوسیستم شده است. ضعف مدیریت زمین و آب باعث کاهش و محدوی شدن توانمندی برای اکوسیستم شده است. تأثیرات تغییرات آب و هوایی، چالش های موجود در مدیریت منابع طبیعی را تداوم می بخشد. بیابان زایی مرتبط با تغییرات آب و هوایی در منطقه عرب گسترش یافته است، به شدت جمعیت محلی را در معرض آسیب آسیب قرار میدهد و در کشورهای شکننده مانند سومالی، گروه های مسلح غیرقانونی مانند الشباب به طور فزاینده جوانان آسیب دیده و بیکار از جنگ و خشکسالی و بی آبی را که فرصت شغلی ندارند را جذب می کنند.

برای غلبه بر چنین چالش هایی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد از کشورهای در چهار حوزه منطقه عرب (مشرق، مغرب، خلیج فارس و شاخ آفریقا) حمایت می کند تا با تغییرات آب و هوایی و سازگاری با خطرات فاجعه سازگار شودچرا که مهمترین و در دسترس ترین آسیب این شرایط افزایش خشونت و تقویت گروههای تروریستی و در نتیجه نا امنی برای جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.