خانه / اخبار مرتبط / نگاهی به اشتغال زنان در جامعه

نگاهی به اشتغال زنان در جامعه

مشکلات جامعه زنان و تبعیض هایی که علیه این گروه از انسان ها در جوامع و فرهنگ های مختلف اعمال می شود از مواردی است که در کشور ما نیز به صورت مناسبتی به آن پرداخته می شود.
به گزارش فرارو، برای بررسی اینکه آیا علیه زنان در جامعه و فرهنگی ظلم و تبعیضی اعمال می شود یا نه می بایست به جایگاه حقوقی زنان و مردان در بافت جامعه و خانواده توجه نمود و انحرافاتی که از قواعد تعریف شده صورت می گیرد را به عنوان تبعیض و ظلم اجتماعی قلمداد کرد که در این مجال به ضرورت پذیرش اشتغال زنان در اجتماع می پردازیم.
اشتغال زنان از نگاه دو تفکر سنتی و مدرن متفاوت دیده می شود. باتوجه به تعریفی که از زن در قالب سنتی و تابع بودن زن به مرد و وابسته بودن معیشت آن به مرد و مسئول نبودن او در قبال اقتصاد خانواده می شود، ضرورتی بر فراهم ساختن زمینه اشتغال زنان دیده نمی شود و با توجه به کارکرد صرف جنسی که برای زن در این قالب تصویر می شود، حضور زن د راجتماع و مشاغل خود امری غیرضروری و گاه غیرمجاز شمرده می شود. در حالی که اشتغال نیز یکی از حقوق تعریف شده برای بشر مدرن بوده و تامین آن ضرورت دارد.
با توجه به شیوع طلاق و عدم رغبت به ازدواج به دلایل مختلف از سویی و تضعیف تفکرات سنتی از قبیل چند همسری و قبح تجرد از سوی دیگر شاهد رشد طبقه زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار هستیم که ملزم به تامین معاش خویش هستند.
کراهت قائل شدن بر اشتغال زنان در اجتماع و نگاه جنسیتی به زنان که از نگاه سنتی منشا می گیرد رنج این طبقه را مضاعف تر می کند. دستمزد پایین زنان، غیرزنانه تعریف شدن برخی مشاغل، محدودیت بیشتر بازار کار زنان و آسیب هایی که از موجه دانسته شدن نگاه جنسیتی به آن ها به صورت مشروع و نامشروع در جامعه رواج می یابد را می توان از بزرگ ترین مشکلات زنان امروز دانست.
در حالی نگاه سنتی به اشتغال زنان از برخی تریبون ها ترویج می شود که وجود طبقه زنان نیازمند اشتغال که هر روز وسیع تر می گردد، نادیده گرفته می شود. تفکر سنتی نه قادر به تحت پوشش قراردادن معاش همه زنان توسط مردان با افزایش ازدواج و رواج چند همسری است، نه قادر به تعریف نهادهای تامین کننده معاش این طبقه است و نه اقدامی در جهت توسعه و امن سازی فضای کسب و کار زنان انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.