خانه / بررسی کتاب / معرفی کتاب : موقعیت های دشوار در کارگاههای مشارکتی

معرفی کتاب : موقعیت های دشوار در کارگاههای مشارکتی

انسان‌ها گروهی زندگی می‌کنند، در گروه و از گروه یاد می‌گیرند، گروهی تصمیم می‌گیرند و گروهی اقدام می‌کنند.
هم‌افزایی گروهی، درک توان گروه و تعامل با یکدیگر، قدرت حل مسئله و برنامه‌ریزی در یک گروه مهارتی است که به آن تسهیلگری گفته می‌شود.

تسهیلگر کسی است که با اطلاع از روندها و تعاملات گروه، دانش خود را به کار می‌بندد تا از طریق افزایش تعامل گروهی، و طراحی یک مسیر مؤثر به صورتی مشارکتی در بهترین زمان ممکن بهترین نتیجه بدست آید.

تسهیلگران در جریان یک فعالیت کارگاهی و فرآیند مشارکت، گاه تنش‌ها و چالش‌هایی را تجربه‌ خواهند کرد در اغلب مواقع توانایی مدیریت چینین شرایطی را داشته اما استفاده از تجربه دیگر تسهیلگران قطعا راه گشا خواهد بود.

در ین راستا جمعی از تسهیلگران، تجربیات خود را با عنوان مجموعه‌ای از موقعیتهاىدشوارشایع در کارگاه‌های آموزشى و پیشنهادهایى برای مدیریت آن موقعیت ها منتشر کرده اند که نسخه الکترونیکی آن  در کانال زنان و خشکسالی در دسترس است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.