خانه / درباره ما

درباره ما

تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین  مخاطره ای همه گیر و اولویت مساله قرن ماست. با توجه به وضعیت نابرابری جنسینی در جهان و در ایران ، زنان در خط مقدم آسیبهای پیامدهای تغییرات اقلیمی  از یکسو و همچنین در خط مقدم تغییرات در جهت  تطبیق و سازگاری از سوی دیگر می باشند. این وبسایت  و کانال تلگرامی نشریه زنان روستایی و عشایری  با هدف آگاهی بخشی، توانمند سازی  و جلب توجه عمومی نسبت به  وضعیت زنان ، آسیبها و پتانسیل های سازگاری با تغییرات اقلیمی خدمت رسانی می کند. و در سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی به شماره شامد ۱-۷۴۳۹۲۸-۶۵-۰-۱-۱ ثبت گردیده است و کلیه حقوق آن متعلق به دکتر مهتا بذرافکن می باشد. هرگونه کپی برداری منوط ذکر نام منبع می باشد و تخلف از این پیگرد قانونی دارد.

مدیر وبسایت : مهتا بذرافکن – دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی – پژوهشگر حوزه اجتماعی آب و مسایل روستا  بویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری