خانه / صفحه اصلی / سهم ارزشمند زنان روستایی در سازگاری و توسعه پایدار

سهم ارزشمند زنان روستایی در سازگاری و توسعه پایدار

 

امروز  ۱۵ اکتبر  ( ۲۳ مهر روز جهانی زنان  روستایی است که  یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. زنان روستایی زنان کم و بیش فراموش شده ای هستند که  کمتر در مباحث فمنیستی  از حق آنها سخنی گفته می شود در حالی که  در تمام فجایع طبیعی بیشترین آسیب را متحمل می شوند. زنان روستایی علاوه بر این که وظیفه مراقبتگری از خانواده بر عهده دارند، نقش مهمی نیز در اقتصاد روستایی ایفا می کنند.، آنها نیروی کار نامرئی اند که  در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول، دامپروری و صنایع دستی فعالند و علاوه بر کار خانگی بدون مزد، بخشی از درآمد خانواده  را تامین می کنند.

بسیاری از این زنان استعدادهای از دست رفته ای هستند که  به دلیل فقر و نبودن امکانات، دسترسی به آموزش نداشته و بناچار در کودکی ازدواج می کنند و وارد چرخه زندگی مشترک با همه  ابعاد و پیچیدگی ها و آسیبهایش می شوند. بارهای سنگینی که گاه چنان جانکاه است که چهره  و ظاهر زنان را در سنین  جوانی پیر می کند.

علاوه بر این مشخص نیست  چند درصد از زنان روستایی دارای حساب بانکی و استقلال مالی اند. زنان و دختران در مناطق روستایی از  نابرابری چند جانبه  رنج می برند.  در حالی که   کشاورزان زن  همانند  همتایان مرد خود در حال فعالیت و امرار معاشند، اما  کمتر  به زمین ، اعتبارات بانکی، بازارها و زنجیره های تامین و ارزش در حوزه کشاورزی  دسترسی دارند و در ساختاری اداری نیز کمتر به رسمیت شناخته می شوند.

موانع ساختاری و هنجارهای تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی همچنان مانع مشارکت در تصمیم گیری  اجتماعی و سیاسی در خانوارها و جوامع روستایی می شود. زنان و دختران در مناطق روستایی  به منابع تولیدی و دارایی های خصوصی ، خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی و زیرساخت ها، از جمله آب  سالم و  فاضلاب دسترسی کمتری دارند،  درحالی که آنها به عنوان  نیروی کار نامرئی،  بدون حقوق و یا با کمترین میزان دستمزد  در حال خدمات رسانی اند.

تأثیرات تغییرات اقلیمی و تنش آبی نیز دامن زنان و دختران روستایی گرفته است و  با وجود نابرابری جنسیتی ساختاری دسترسی به  منابع مولد و طبیعی، در مناطق روستایی را سخت تر می نماید . تغییرات اقلیمی  با تاثیرسوء  بر کشاورزی و دامپروری؛ موجب کاهش درآمد شده و امنیت غذایی، بهداشت،  دسترسی به منابع آب سالم و منابع انرژی را تحت تاثیرقرار می دهد.  علاوه بر آن پیامدهایی چون مهاجرت مردان، مهاجرت به حاشیه شهرها، قوانین تبعیض آمیز ،  منازعه ناشی ازتنش آبی و حمل و نقل آب نیز زنان را در بیش از پیش در معرض خشونت قرار میدهد.

اگرچه در سطح جهانی نقش حیاتی زنان و دختران روستایی در فرایند  پایداری خانوارها و جوامع روستایی، بهبود معیشت روستایی و رفاه عمومی، به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده است، اما هنوز میلیونها زن در فقر همه جانبه زندگی می کنند.

از آنجا که سازگاری و پذیرش تغییر  و مدارا با طبیعت  بخشی از ذات زنانه است ، توانمندی آنها  ظرفیت عظیمی هست که تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برنامه ریزان توسعه باید توانمندی زنان روستایی در مسیر سازگاری و تطبیق پذیری در برابر تغییرات اقلیمی و خشکسالی  را باور داشته و با آموزش های توانمندسازانه  آنها را در خط مقدم   تصمیم گیری ها  قرار داده و مشارکت دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *